กลับ

ผู้สอน / ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
01/12/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
01/12/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาหลักสูตรและเตรียมสื่อการสอนและโครงร่างหลักสูตรที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- สอนและดูแลนักเรียนโดยใช้การบรรยาย การสาธิต กลุ่มสนทนา การประชุมเชิงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ และกรณีศึกษา
- เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและแหล่งข้อมูลของชุมชนเพื่อรวมประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างสรรค์ สำหรับบริษัท
- จัดเตรียมการสอนแบบรายบุคคลหรือการสอนแบบแก้ไขให้กับนักเรียนที่ต้องการ

คุณสมบัติ
อายุ 28 - 40 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
ผู้ฝึกสอนผู้สนใจทั่วไปสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ปรึกษาโครงการ Mendix (ไม่จำเป็น)
ภาษาอังกฤษดีและคล่องแคล่วในภาษาตลาดท้องถิ่น
ทักษะการสื่อสารที่ดี

สวัสดิการ
- birthday party money
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าสันทนาการ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
TBN Corporation Public Company Limited is an innovative and fast-growing software company originated from the Netherlands. We are specialised in rapid custom-made enterprise solution to help our medium- and large enterprise gain the most of competitive advantage in their business. Our business solution is fully based on the most innovative Model-driven Engineering (MDE) technology in the world.

We are looking for inspiring individuals that can grow with us. Even though we have done some pretty big things we are still a small company, so you will "make the difference" in our company. Our approach is straightforward; we are looking for people with a bright mind, who take pride in exceeding expectations. Work smarter, not harder, enjoy what they do, don’t overcomplicate matters and separate fact from fiction. 

If you think you can be part of our team, please do let us know
 
Check out our technology at
www.mendix.com!  For more information about TBN please visit www.tbn.co.th 

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟท์แวร์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผน และพัฒนาระบบ IT บริษัทฯเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรม IT มาใช้ในภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างจุดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะการนำนวัตกรรมด้าน IT มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
บริษัทฯ ให้บริการด้าน IT ครบวงจรให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆในหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาคการเงินและธนาคาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ โทรคมนาคม เป็นต้น ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก  Mendix Technology B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพของ  Mendix Technology ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจกับการลงทุนด้าน IT และการพัฒนาระบบได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในอนาคต
ที่อยู่
54 B.B.Building, Fl.18, Room No.1804, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชญานนท์ ณรงค์ศักดิ์
โทรศัพท์
0-2258-5841 Fax 0-2258-5842
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
System Analyst / Senior System Analyst
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Middle & Senior Software Developer
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
System Analyst / Senior System Analyst
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Senior Admin
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาท/เดือน