กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กทม. (ทุ่งครุ)
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ด้านพยาบาล อาทิเช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสภาพการเจ็บป่วย จ่ายยา ฉีดยาตามคำสั่งแพทย์ จ่ายยาสามัญ ทำแผล ตรวจกรุ๊ปเลือด ดูแลนักศึกษาที่ป่วยระหว่างสอบ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และการป้องกันการเจ็บป่วย
  2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันการเจ็บป่วย อาทิเช่น ให้คำแนะนำแก่บุคลากรและนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประสานงานการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น จัดทำสต๊อกยา จัดทำแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ การบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
  4. ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ อาทิเช่น เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการฝังเข็ม การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และต้องมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  3. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่น
  4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
  5. มีจิตใจในการให้บริการที่ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำฟัน
- ค่ารักษาพยาบาล
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
3.8
3.0
3.2
ฟังเสียงจากบริษัท

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ได้เริ่มมีรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในบริบทแห่งสังคมข่าวสารข้อมูล โดยมี “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากไอทีในสังคมไทยยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2538 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็น“ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย” เพื่อเร่งรัดการใช้ประโยชน์ และเร่งรัดการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นภายในประเทศไทย ในปีนั้นเอ

...
งาน หางาน สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.5
5.0
3.5
เงินดี งานเด่น ท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
15/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/06/2022
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกี่ยวกับบริษัท
King Mongkut’s University of Technology Thonburi is one of leading technology academy in Thailand, focusing on teaching and researching in engineering & technology as well as serving industrial.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่
Personnel Staff, School of Information Technolgy, King Mongkut University of Technology Thonburi, 91 Suksawasd 48, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณแบม, คุณปุ้ย
โทรศัพท์
0-2427-0039, 0-2427-0059,0-2470-8046 Fax 0-2470-8073
เว็ปไซต์
แบ่งปัน