กลับ
กลุ่มบริษัทเจริญสิน

ผจก.แผนกบัญชี (บจก ไทยไวร์ริ่ง ซิสเต็ม ซ.สุขุมวิท 22)

เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง, การผลิต
22/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง, การผลิต
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา
3. ควบคุม ตรวจสอบ จัดการภาพรวมตัวเลขทางบัญชี ปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน และประจำไตรมาศ พร้อมทั้งวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4. ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน และประจำปี
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานสะดวกและราบรื่น
6. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแนวทางในการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแก้ไขระบบงาน ระบบข้อมูล และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
            บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ในเครือกลุ่มเจริญสิน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องกระชุหิน (Gabion and Mattress) ที่ใช้สำหรับใส่หินและนำไปวางเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเล ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ กมช.- สมอ.- มอก.17021 QMS 006 แห่งแรกของประเทศไทย ดูแลลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชา, สิงคโปร์ มายาวนานกว่า 20 ปี อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินและตลิ่งริมแม่น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายสินค้าด้านความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น นวัตกรรมป้องกันและช่วยบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านการป้องกันส่วนบุคคลต่าง ๆ (PPE: Personal Protective Equipment), อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Equipment) ตลอดจนเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
            เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพของสินค้า, ความรวดเร็วในการผลิตและการจัดส่ง, บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้กับความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชีอื่น ๆ ได้
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์
- มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี/กฎหมายภาษี และการควบคุมบัญชีภายในได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการวางแผนและควบคุมดูเลเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด
- สามารถเซ็นงบบัญชีได้
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

ค่าตอบแทน (Negotiable)
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.
เวลาปฏิบัติงาน: 08.30-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ของแจกตามเทศกาลต่างๆ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.5
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
12/05/2023
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องเกเบี้ยนและแมทเทรส ภายใต้เครื่องหมายการค้า Robust
มากกว่า 17 ปีที่ TWSเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องกระชุหิน (Gabion and Mattress) ให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชา ในการป้องกันสาธารณภัยและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณภาพของสินค้า, ความรวดเร็วในการผลิตและการจัดส่ง, บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ท่านจึงมั่นใจได้กับคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ ROBUST
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
ที่อยู่
318/10-22 Soi Sukhumvit 22 (Sainamtip), Sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
062-3986488 Fax 0-2259-2721
แบ่งปัน