กลับ
บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด

จป. วิชาชีพ ประจำลานสินค้า จ.สมุทรสาคร

ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
02/10/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ, ฝึกสอน, อบรมหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย, การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
- รวบรวมสถิติ, วิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย, การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอาชีวอนามัย
- มีประสบการณ์ด้านจป. วิชาชีพ (Safety Officer) อย่างน้อย 5-7 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบงาน, มาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ ISO9001, ISO 14001
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงแข็งครบวงจร ที่ให้ความสำคัญกับการมอบ “สินค้าคุณภาพ” ควบคู่ไปกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ใส่ใจ “ดูแลสิ่งแวดล้อม”และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สังคมชุมชนโดยรอบพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือสำคัญ อย่างการพัฒนาบุคลากรให้ “บุคลากรมีสมถรรนะ” มีความสามารถ เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
4.6
4.7
4.0
4.2
เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
11/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
11/04/2023
บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Thailand Anthracite Co., Ltd. is a manufacturing company which import and do size selection of Anthracite to support the whole manufacturing business in Thailand.  We import Anthracite or “Clean Coal” from oversea sources where are selected by our expertise partner to ensure that every shipment is the best quality for our customers.  Every production process to delivery process, we fully care all aspects of high quality and environmental factors.
Now, we proudly invite the interested people who are capable, experience and conscious on the importance of quality under good environmental process to be part of our goal and success.

บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
ที่อยู่
240/40 อาคาร อโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2274-1455#502, 509 Fax 0-2274-1904
เว็ปไซต์
แบ่งปัน