กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Work with the Product Owner, Development Manager to develop web application according to the assignment
 • Develop Web interface and Restful Web API with the Mobile Developer
 • Suggest solution and share knowledge with colleagues

คุณสมบัติ
Qualification
----------------------------------------
 • Minimum of 1-3 years of hands-on experience with .NET Core or .NET framework, ASP.NET (WebForms, MVC, WebAPI), JavaScript
 • Proficient in C#, with a good knowledge of its ecosystems
 • Solid understanding and experience with object-oriented design.
 • Strong understanding of Web API technologies such as RESTful, WebSockets, WebHooks.
 • Skill for writing reusable C# libraries
 • Familiar with various design and architectural patterns
 • Committed to writing clean, readable C# code
 • Understanding fundamental design principles for application scaling
 • Ability to design database schemas that represent and supports analytic processes, familiar with relational databases, preferably MSSQL, including data modeling, concurrency, stored procedure development.
 • Basic understanding of Common Language Runtime (CLR), its limitations, weaknesses, and workarounds
 • English communication is a plus
 • Familiarity with CI/CD is a plus
 • Experience in Design Patterns is a plus
 • Algorithm Analysis is a plus
 • Able to work with minimal supervision

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ที.ที. ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ที.ที. ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัดเปิดดำเนินการขึ้นปีที่ 11 โดยเน้นพัฒนาซอฟแวร์ Web Application ด้วย ASP.NET และ Azure เราได้รับจ้างพัฒนาระบบทั้งในรูปแบบโดยตรง, รับงานจากผู้อื่น และร่วมทีมกับผู้อื่น อาทิเช่น ระบบ ERP สำหรับบริษัทนายหน้าค้าประกันวินาศภัย Easy Insure Broker, ระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาภัยภิบัติใน USA (Storm Manager, Ops Manager) และโครงการจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model : CRR Model) ธนาคารออมสิน เป็นต้น

ปัจจุบันทางบริษัทมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าในต่างประเทศ (USA) ที่ทำงานร่วมกันมานานร่วม 7 ปี ด้วยลักษณะการทำงานแบบ Work From Home โดยมี Office อยู่ที่ขอนแก่น

ในปีนี้ทีมกำลังขยายเพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้า ทางบริษัทจึงอยากเรียนเชิญผู้ที่สนใจในตำแหน่งงานเพื่อเข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหา และส่งเสริมรายได้ให้กับลูกค้าของเรา
: )

Website ของบริษัท

บริษัท ที.ที. ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์
086-941-2035
เว็ปไซต์
แบ่งปัน