กลับ
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Technical Support Engineer

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
19/05/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานด้าน IT Support เป็นการดูแลสนับสนุน และแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software พื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ Windows รวมทั้งระบบ Network เบื้องต้น

- การสนับสนุน  การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาด้าน IT

- การสนับสนุน และการแก้ไขปัญหาเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

- เก็บความต้องการลูกค้า วิเคราะห์และออกแบบ Solution เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า

- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารทางด้านเทคนิค สนับสนุนฝ่ายขายในการเสนอราคา ปิดการขาย และบรรลุเป้ายอดขาย

- ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสินค้า ที่ทันตามความต้องการของลูกค้า

- บริหารความพึงพอใจของลูกค้าหลังส่งมอบสินค้าและบริการ

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่ายคุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสคร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ

- อายุ 22 – 30 ปี ไม่จำกัดเพศ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Computer, Software, Network เบื้องต้น และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

- สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมใช้งานได้

- สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา และ Upgrade Computer ที่มีอยู่เดิมในองค์กรให้มีเสถียรภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

- มีความรู้ และสามารถแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานได้ เช่น Microsoft Office, Microsoft Outlook เป็นต้น

- เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ

- รับผิดชอบในหน้าที่ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสันทนาการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1/5 Moo 9 Chaengwatthana Rd. , Bangpood , Pakkred, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Praweena
โทรศัพท์
0-2584-2367 Ext. 740, 065-518-9499
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท  พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจออกแบบระบบวิศวกรรม จัดซื้อและก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) โครงข่าย ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ขนานกับระบบสื่อสารในการควบคุมและ สั่งการสองทาง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะระบบควบคุมระบบ สั่งการอัตโนมัติในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและในระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน ถึง 500 กิโลโวลต์และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ไมโครกริด (Micro grid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ระบบควบคุม สั่งการอัตโนมัติ(Smarter Electricity System) ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI System) นอกจากนี้บริษัท ยังออกแบบสินค้า ผลิตและ จัดจำหน่ายชุดควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบส่งกำลัง ไฟฟ้า (Control and Protection Relay Board)

ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
Precise Corporation Co., Ltd.
Primary Industries :
Electrical Power Distribution & Renewable Energy
Number of Employee :
800
Registration :

Precise Corporation

Established in 1987, Precise Corporation Co., Ltd has grown into first one of the largest high voltage electric producer, and provider in South-East Asia by an engineer team: Mr. Kitti Sumrit, Mr. Kitti Nutchayabgkul, and Mr. Suthee Chulanutrakul.

Our priority is to expand brand-new equipment producing along with environmental conservation through our advance power distribution, smart grid and smart energy generate system by operating bioenergy, biomass, biogas, hydro, wind, and solar into community and housing energy management system.

Precise has been isolated our management into a few organization departments. Each particulars have own majority role and purpose. Some mainly produce distribution transformers and electric control cabinets to be used in electricity transmission and distribution grids. Each type of distribution transformers we produce depends on our customer requirements. Some focuses on generating & recycling bioenergy or new energy. Some focuses on manufacturing electric power station.

งาน หางาน สมัครงาน Precise Corporation Co., Ltd.
            Nowadays, there are over 20 companies in the organizations together with foreign partners. Precise Corporation still sets its goal to be the region lead in professional engineering and innovation with sustainable energy development system to create prosperity for all. 

            Precise Corporation Company Limited consists of 6 revenue streams as follows; 

1. Revenue Stream Advanced Power Distribution Business (APD) which consists of 3 companies as follows; Precise Electric Manufacturing Co., Ltd. , Precise Electro-Mechanical Works Co., Ltd. , Coelme International Co., Ltd. 

2. Revenue Stream Smart Grid Business (SMG) which consists of; Precise System and Project Co., Ltd.

3. Revenue Stream Sustainable Energy System & factories of the future Business (SMF) which consists of; Precise Green Products Co., Ltd. 
     
4. Revenue Stream Clean Energy Business (SGB) which consists of 6 companies as follows; Precise Power Producer Co., Ltd. ,Precise Energy Generation Project & Services Co., Ltd., Sri-Thep Bio Refinery Co., Ltd., Future Energy Producer Co., Ltd., Sustainable Energy Producer Co., Ltd., Clean Energy Producer Co., Ltd. 

5. Revenue Stream Land Development & Plantation & Biorefinery & Smart Community Business (SCB) which consists of; Precise Smart Life Co., Ltd.  

6. Revenue Stream International Trade Business (ITB) which consists of; Pacific Power Development Corporation Co., Ltd.
พันธกิจของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 

Vision

         To be a regional leader in sustainable energy systems, plantations and biorefinery who energizes prosperous growth to all stakeholders by orchestrating new possibilities and innovative solutions that realizes sustainable development for the region.

Values

F – O – C – A - L

FORWARD-THINKING MINDSET

We are driven by our passion to envision new possibilities for energy solutions that uplifts the industry, our customers and partners. We contribute to new solutions that prepare us to meet future challenges and lays the foundations for prosperity.


OPERATES WITH PROFESSIONALISM

We strive to operate at the highest level of professionalism in everything that we do. To us, professionalism is not just about achieving the desired results, but equally in how we accomplish our work that best reflect our brand and core values.


COLLABORATES FOR SUCCESS

We thrive on collaborations - working together with all our stakeholders to achieve greater success on the market. We believe the whole is greater than the sum of its parts, and leverages each other’s capabilities to generate better new possibilities.

 

ACTS WITH AGILITY

We understand the dynamics and higher expectations of the market. We are competitive on the market and fulfils our customers & partners’ needs because we execute our work in a responsive, adaptable, versatile and open to change manner.

 

LEADS WITH INTEGRITY

We value integrity at the heart of everything that we do. Espousing accountability, ownership, sincerity, quality-assured solutions, whilst taking a balanced care for all our stakeholders exemplifies how we’ll lead by example to others.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Starting Salary

Engineer      22,900-27,000  Baht

Officer          19,000-25,000  Baht

Technician   14,000-15,500  Baht

Clerk              14,000  Baht

Operator       12,000  Baht

+First class honours       2,000-3,000  Baht

+Second class honours  1,000-2,000  Baht

+TOEIC 600 up                    600-3,000  Baht

Employee Benefits

• Social Security and Compensation Fund
• OPD Medical Fee
• Life Insurance, Accident Insurance, IPD Medical Insurance, Disability (Income) Insurance
• Providence Fund
• Saving Cooperative Capital Stock Contribution
• Precise Uniform
• Annual Medical Check up
• Funeral Expense
• Premium gift for Childbirth Visit
• Premium gift for Sick Visit
• Precise Employee Association (Child Funding of Education and Childcare)
• Precise Scholarship
• Shuttle Bus (Pathumthani Factory)
• Cellphone Allowance (Depend on position)
• Company Car (Depend on position)
• Annual Employee Sports Day
• Annual Staff Party

Working day

Monday - Friday (8.00-17.30)

office

- Bangsue Office, Bangkok

- Chaengwatthana Office, Nonthaburi

- Precise Factory, Pathumthani 

Human Resource Deprtment

1842 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 

Tel : 081-734-9336, 02-910-9700-12#721,722,723 (Mon - Fri : 9.00 – 17.00)

E-mail : hrmprecise@gmail.com

www.precise.co.th 

www.facebook.com/preciserecruit  

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Sale Engineer
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Human Resource Development Officer
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Sale Admin (Contract 1 Year)
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Telecommunications Engineer (Base on Pakkret Nonthaburi)
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี, ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google