กลับ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
Laboratory Analyst
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

21/10/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
To be responsible for ensuring products test to meet with the requirement and laboratory procedure/systems.

คุณสมบัติ
• Diploma in Industrial Chemistry, Petrochemical, Chemical Practice or related field.
• A few years experience in Oil/Petrochemical Laboratory is preferable.
สวัสดิการ
- Club & Activities
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

ที่อยู่
555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์
038-359-000,038-359-400 Ext.6277-6278Fax038-359-018
เว็ปไซต์
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับกลุ่มไทยออยล์ ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต