กลับ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

01/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแล Cashflow รายวัน/รายเดือน และจัดทำรายงานประจำที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับธนาคาร จัดทำเอกสาร เพื่อบริหารสภาพคล่องให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น เงินกู้, BE, ลงทุน)
 • บริหารจัดการ Working Capital เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับธนาคารเพื่อทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
 • จัดทำ Financial Model สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ค้นคว้าและเสนอโอกาสทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
 • ติดตามและรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรายรับของบริษัททั้งหมด โดย ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญทั่วไป, ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบวางบิลของลูกค้าแต่ละราย, ตรวจสอบรายงานบัญชี ยอดค้างชำระของลูกหนี้การค้าแต่ละรายทุกสิ้นเดือน, ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชี, จัดทำเอกสารเพื่อนำเงินเข้าและออกจากบัญชีธนาคาร (FCD), จัดทำและนำส่ง Credit Advice ให้ฝ่ายส่งออก, ตรวจสอบ Statement ประจำวัน และประสานงานกับธนาคารฯ กรณีเกิดข้อผิดพลาด, จัดทำงบกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือน 
 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านจ่ายของบริษัท โดย บันทึกข้อมูลการจ่าย (ตัดบัญชีธนาคาร) ในโปรแกรมบัญชี, ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชี
 • ดูแลบัญชีลูกหนี้การค้า โดยสร้างบัญชีลูกหนี้การค้าใหม่ในระบบ, ตรวจสอบการติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า, ประสานงาน ติดต่อฝ่ายกฎหมายในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง, ตรวจสอบรายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
 • จัดทำเอกสารธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยจัดทำเอกสารธุรกรรมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD), จัดทำรายการการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินตราต่างประเทศ, ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายตั๋วส่งออกต่างประเทศ ส่งธนาคาร
 • วิเคราะห์ทางการเงิน โดย ตรวจสอบ Cash Flow ประจำวัน, ตรวจสอบรายงานสรุปยอดบัญชีลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ ทุกสิ้นเดือน, จัดทำรายงานกำไร(ขาดทุน)จากการซื้อ-ขายต่างประเทศ, สรุปรายงานรับและจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนส่งผู้จัดการ, ตรวจสอบและปลดเครดิตสำหรับออร์เดอร์ที่ติดวงเงิน 
 • จัดทำและประสานงาน Internal Control, การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง เชื้อชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน 7-10 ปี 
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับสถาบันการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความเป็นผู้นำ
 • มีความอดทน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ****  สามารถส่ง Resume ภาษาอังกฤษมาที่ Kanokwan.prabsuk.xmvqr@3kbattery.com  ****

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิทยา กัลปารี / คุณภัทรภร
โทรศัพท์
0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098 Fax 0-2709-6675, 0-2709-4965
เว็ปไซต์
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google