กลับ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

วิศวกรวางแผน

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

27/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการผลิตตามความต้องการใช้ของแผนการผลิต  จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • บันทึกรายละเอียดในฟอร์มแผนการผลิตประจำวันและประจำเดือนให้ผู้จัดการฝ่ายวางแผนอนุมัติ
 • ส่งแผนการผลิตประจำวันที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายวางแผนให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามแผนการผลิตประจำวัน  เพื่อรายงานผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายวางแผนรับทราบ
 • วางแผนการส่งวัตถุดิบประจำเดือนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม stock word in process สินค้าคงคลังให้อยู่ในจำนวนที่กำหนด
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
 • คำนวณความต้องการให้ถูกต้อง แม่นยำและสอดคล้องกับความต้องการ
 • Plan กับ Actial ต้องสมดุลกัน เพื่อให้เพียงพอต่อการประอบ และ stock WIP ที่เหมาะสม

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-27 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานวางแผนผลิต 1-3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ทั้งการเขียนและพูด
 • มีทักษะคอมพิเตอร์ด้าน Microsoft Office (Excel formular


                                                         ***  English Resume Only ***


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิทยา / คุณกนกวรรณ
โทรศัพท์
0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098 Fax 0-2709-6675, 0-2709-4965
เว็ปไซต์
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google