กลับ
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ด่วนมาก!

17/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน

2. ประสานงาน และสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ทันเวลา หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

3. ต้อนรับและดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ บุคคลสำคัญ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ

4. ตรวจสอบเอกสารด้วยความรอบคอบก่อนเสนอลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆของบริษัท

5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

3. มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

5. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานภายในเวลาจำกัดได้ดี

6. มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- สิทธิการลาพักร้อน ลากิจ
- ส่วนลดซื้อรถยนต์ และอะไหล่
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ที่อยู่
801 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณขัตติยา
โทรศัพท์
087-6660782 Fax khattiya.toyotatky@gmail.com
เว็ปไซต์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เปิดดำเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการมียอดขายสูงสุด และการให้บริการตามมาตรฐานของโตโยต้า

การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์นั่งขนาดกลาง รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ รถยนต์เอนกประสงค์ และรถกระบะ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพ และการซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานกว่า 300 คน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ตามมาตรฐานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google