กลับ
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

11/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

3. ควบคุมการปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนและประจำปี

4. ตรวจสอบระบบภาษีทั้งหมด รวมถึงการยื่นแบบภาษี ภพ.30 ภงด.1 3 53 50 51

5. ควบคุมตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบัญชี-การเงิน ตลอดจนรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ

1. เพศหญิง-ชาย อายุ 35 – 45 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี-การเงิน

3. สามารถทำ Cash flow Budgeting และโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี

4. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5. สามารถปิดงบการเงินได้ และมี CPD สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- สิทธิการลาพักร้อน ลากิจ
- ส่วนลดซื้อรถยนต์ และอะไหล่
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ที่อยู่
801 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณปาล์ม
โทรศัพท์
02-3199876 ต่อ 7007 Fax 0-2319-9889
เว็ปไซต์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เปิดดำเนินธุรกิจประเภทยานยนต์ยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งยืนยันความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการมียอดขายสูงสุด และการให้บริการตามมาตรฐานของโตโยต้า

การดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการจัดจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์นั่งขนาดกลาง รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ รถยนต์เอนกประสงค์ และรถกระบะ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านอะไหล่ การตรวจเช็คสภาพ และการซ่อมบำรุงรถยนต์ของลูกค้าด้วยความใส่ใจ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานกว่า 300 คน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ตามมาตรฐานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมตัวสู่การแข่งขันทางธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google