กลับ
โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป

ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์(สาขาเจริญกรุง)

โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป
ด่วนมาก!

การศึกษา
11/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 25,000 baht/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Who fits the job?
คนแบบไหนที่เหมาะกับงานครู I-STEP ชอบเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งในเรื่องวิชาการและทักษะการทำงานที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ การสื่อสาร และ อื่นๆ
มีจิตใจอยากเป็นครูและทำเพื่อนักเรียนอย่างแท้จริง
เห็นประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้งและยินดีจะทำงานหนักเพื่อให้เด็กได้ผลประโยชน์สูงสุด
I-STEP เปิดสอน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทยโดยหลักสูตร I-STEP ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
การเป็นครู I-STEP นั้นแตกต่างจากการเป็นครูสอนพิเศษทั่วไป ครู I-STEP มีบทบาทสำคัญใน 3 ด้านหลักคือ
1. ด้านวิชาการและการสอน: I-STEP ตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีจุดเริ่มต้นของตัวเองและมีความก้าวหน้าเฉพาะตัว ครู I-STEP จะมีหน้าที่ดูแลการสอนเนื้อหาทั้ง 4 วิชา รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ ระเบียบวินัย วิธีการทำงานและ การบริหารเวลาให้กับนักเรียน การสอนจะเป็นการแนะนำเฉพาะตัวแก่นักเรียนแต่ละคน โดยครู I-STEP ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนเนื้อหาทั้งหมดทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทย จึงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอนมาก่อน แต่ควรมีพื้นฐานวิชาการที่ดีอย่างน้อยในวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. ด้านการบริหารงาน: ครู I-STEP เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการของโรงเรียน ครูทุกคนจะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการและผู้บริหารโดยตรงในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการภายในรวมไปถึงการบริหารคนและพัฒนาทีมสำหรับตำแหน่ง Senior Instructor

3. ด้านการสื่อสาร: I-STEP ให้ความสำคัญมากกับการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ครู I-STEP ทุกคนจะมีโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ครู I-STEP จะได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของการทำงานโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำต่อไป

คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง
  • พื้นฐานวิชาการคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ดี 
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • การศึกษาปริญญาตรีคณะใดก็ได้
  • อายุ 22 - 30 ปี
  • สามารถทำงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ครึ่งวันได้ (หยุดอาทิตย์ เว้นอาทิตย์ และวันจันทร์)
  • มีทักษะการเป็นผู้นำ

สะดวกทำงานที่


 I-STEP สำนักงานใหญ่เจริญกรุง  กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน วันอังคาร - วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ครึ่งวัน เว้นอาทิตย์

ในการคัดเลือกจะมีการสอบความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ระดับไม่เกินม.ต้น  (หากมีความเชี่ยวชาญวิชาใดเป็นพิเศษอาจจะมีการให้ทำข้อสอบในระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- คอร์สเรียนในวิชาเลข ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ ฟิสิกส์ฟรี ตลอดระยะเวลาการทำงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- โอกาสทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร

โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป
ที่อยู่
2426/2 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2291-3201-3
เว็ปไซต์
โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป
โรงเรียนกวดวิชาไอ-สเต็ป
เกี่ยวกับบริษัท
I-STEP คือโรงเรียนสอนพิเศษที่เปิดมากว่า 10 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และ ภาษาไทย เราเป็นโรงเรียนที่นักเรียนเกิน 95% มาหาเราจากการแนะนำและบอกต่อของผู้ปกครองปัจจุบันที่มีกว่า 1,000 ครอบครัว

เหตุผลที่เราทำสามารถทำให้ผู้ปกครองและครอบครัวไว้ใจเราได้อย่างยาวนานมีทั้งหมด 3 ข้อด้วยกันคือ
1. หลักสูตร
หลักสูตรของเรานั้นเป็นระบบและออกแบบมาให้เหมาะกับเด็กในทุกพื้นฐาน และมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย จึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนกับเราในสถาบันเดียวและสามารถสมหวังทางการเรียนได้อย่างที่ตั้งใจ
 การเรียนของเราเป็นการเรียนระยะยาวที่ค่าเฉลี่ยนักเรียนจะเรียนกับเราประมาณ 4-6 ปี
สามารถดูรายละเอียดในแต่ละวิชาได้ ที่นี่

2. วิธีการเรียน
นักเรียนจะได้พบครูสัปดาห์ละครั้ง โดยที่มีการบ้านให้ฝึกทำวันละ 10 นาทีทุกๆวัน ในแต่ละสัปดาห์ที่มาครูจะตรวจเช็คความเข้าใจและสอนเรื่องใหม่ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ลงมือทำเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจเนื้อหาจริงๆก่อนกลับไปทำงานที่บ้าน
นักเรียนทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นแตกต่างกันตามพื้นฐาน และมีความก้าวหน้าและแผนการเรียนที่เป็นเฉพาะตัวที่ออกแบบโดยคุณครูเพื่อให้นักเรียนทุกคนเก่งขึ้นและเรียนเข้าใจ
จุดสำคัญของการเรียน I-STEP คือการคาดหวังที่มากกว่าวิชาการ เพราะคุณครูทุกคนตั้งใจที่จะสร้าง ‘ทักษะที่ต้องมี’ ให้กับนักเรียนทุกคนด้วยเช่น วินัย ทัศนคติต่อการเรียนรู้ที่ดี และ ความมั่นใจในตัวเอง

3. ครู
I-STEP ได้ให้ความสำคัญกับครูมากเพราะเราเชื่อว่าครูจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของคุณภาพการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการ และ ทัศนคติการเป็นครูอย่างเข้มข้นกับผู้บริหาร
ครู I-STEP ขึ้นชื่อเรื่องความเข้าใจเด็กและความเอาใจใส่ เรามีความตั้งใจที่จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน และเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่เราอยากให้ลูกหลานเราได้เจอ
การสื่อสารก็เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของคุณครู I-STEP ครูจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดการเรียนและข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนให้กับผู้ปกครองฟังอยู่เสมอ และถ้าหากผู้ปกครองอยากปรึกษาคุณครูก็สามารถติดต่อคุณครูมาได้เสมอ เพราะคุณครูยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google