กลับ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
next_arrow_slick.png
CPF Management Trainee
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 2 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบบูรณาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม     


โครงการพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนทาเลนท์ให้เป็นผู้นำในอนาคตของซีพีเอฟ คุณจะได้สัมผัสกับโครงการเรียนรู้การดำเนินการกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้มีความสามารถที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่กว้างขวาง เพิ่มพูนความรู้ของคุณในสถานการณ์ทางธุรกิจในชีวิตจริง พร้อมรับการฝึกสอนและให้คำปรึกษาโดยทีมผู้บริหารระดับสูง
เรากำลังมองหา "ความสามารถสูง" และ "พรสวรรค์" ที่คาดหวังได้ทุกที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีพลังของเราพร้อมแผนพัฒนาอาชีพที่ยอดเยี่ยมกำลังรออยู่  สมัครตอนนี้เพื่อรับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและไม่ธรรมดา!

พื้นที่ทำงาน :
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


คุณสมบัติ

• ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเคมี เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์พืช พืชสวน เทคโนโลยีผัก สัตว์ศาสตร์ การประมง การทำอาหาร ศิลปะ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีวุฒิการศึกษาดีเด่น


• ประสบการณ์ 0-2 ปี.
• บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พิสูจน์แล้วจากมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตร
• มีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการวิเคราะห์
• ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดี (แมนดาริน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อภาษาอังกฤษของคุณพร้อมแพ็คเกจค่าตอบแทนปัจจุบันและที่คาดหวังของคุณ

สมัครเลย >>> https://forms.gle/xXVjVprneZvhTiFB6


สวัสดิการ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

ที่อยู่
313 C.P.Tower, Fl.21, Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
0-2641-0400Fax0-2641-0100
เว็ปไซต์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

CPF provides safe and tasty foods for people around the world. The Company’s high quality, frozen processed meat are the origin of millions of dishes worldwide. Wherever you are, whatever your taste, and no matter how high your standard, CPF’s goal is to satisfy you. This is in accordance with its ultimate vision to be the "Kitchen of the World." Founded in 1978, CPF has gone a step further, from being the animal feed leader in Thailand, to joining the ranks of the world's top food producers. CPF’s headquarters are in Bangkok, Thailand, with a nationwide network serving as the backbone in propelling the company in its international expansion.
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้