กลับ
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
next_arrow_slick.png
Service Engineer
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

19/10/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประเมินหน้างานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

- อ่านแบบและเขียนแบบ (Drawing) จากการประเมินหน้างาน

- ควบคุมงานผู้รับเหมาในการเข้าติดตั้งเครื่องมือวัดที่หน้างาน

- สนับสนุนงานติดตั้งและงาน Service อุปกรณ์ให้ทีมงานขาย

- ดำเนินการตามระบบคุณภาพและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบคุณสมบัติ
  •  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การเขียนแบบไฟฟ้า อ่านแบบไฟฟ้าได้ สามารถควบคุมงานผู้รับเหมาได้ มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและพักอาศัยประจำอยู่ที่จังหวัดระยองและมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเขียนและอ่านแบบ พร้อมใช้โปรแกรมพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น Auto CAD หรือ Visio ได้
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับปานกลาง
  • มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่


สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี
- หยุดสวัสดิการวันเกิด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ที่อยู่
17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yak 48, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์
0-2779-8888 กด 0Fax0-2779-8899
เว็ปไซต์
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Entech Industrial Solution Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental.


บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งมามากกว่า 24 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมันนีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในส่วนธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม (System Integration) ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบกล้องวงจรปิด


บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย โรงงานผลิตตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ผลิตภัณฑ์ ACCUPLUS นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย ทั้งงานบริการซ่อม งานสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย คุณภาพอากาศภายในอาคาร