กลับ
บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด

07/01/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 15 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สรุปและบันทึกการ นัดหมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ติดตามการประชุม สรุปรายงานการประชุม ติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ตรวจสอบ จัดเก็บ และดูแลเอกสาร

คุณสมบัติ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- หากมีประสบการณ์ในการแปลภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี -สามารถดำเนินการงานด้านธุรการเพื่อสนับสนุนทีมให้มีประสิทธิผลและสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่

- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถยืดหยุ่นเวลา และรับแรงกดดันได้ดี

- มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL,TOEIC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้น, มีไหวพริบ คล่องแคล้ว อดทนต่อความกดดันต่าง ๆได้ดี

- อายุ 22 - 27 ปี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด
ที่อยู่
22 Phaholyotin 31 Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์
0-2029-7899 Fax 0-2029-7896
เว็ปไซต์
บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด
บริษัท เอเอ. นุ๊กเทค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอเอ.นุ๊กเทค จำกัด ให้บริการเครื่องเอ็กซเรย์
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google