กลับ
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เกตติ้ง
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

สินค้าอุปโภค/บริโภค
02/10/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 7 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลการขายและการตลาดและวิเคราะห์เพื่อทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในช่องทางต่างๆ
 • วิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างราคาและสินค้าที่เหมาะสมให้กับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ 
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมของสินค้าและเพิ่มยอดขายในทุกช่องทาง (TT และ MT)
 • จัดทำ P&L ควบคุม ประเมินผล ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • Review ร่วมกับฝ่ายขาย และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ร่วมกับฝ่ายการตลาด
 • งาน Project เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 - 27 ปี (เจ้าหน้าที่) และ อายุ 28 - 35 ปี (ผู้จัดการ)
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด/เทรดมาร์เกตติ้งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทางโมเดิร์นเทรดไม่น้อยกว่า 1 ปี (เจ้าหน้าที่) และไม่น้อยกว่า 5 ปี (ผู้จัดการ)
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Vlookup, Pivot table และสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดได้

สวัสดิการ
- Medical insurance
- Travel allowance
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตกลุ่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสประจำปี 2 เดือน

ที่อยู่
1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์
0-2091-9662Fax0-2091-9697
เว็ปไซต์
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับเรา