กลับ
การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การโรงแรม/รีสอร์ท, บันเทิง/สื่อ, การท่องเที่ยว, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การโรงแรม/รีสอร์ท, บันเทิง/สื่อ, การท่องเที่ยว, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนติดต่อ ประสานงาน และติดตามลูกค้าหรือองค์กรภายนอก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ติดต่อ นำเสนองาน ประสานงานจัดส่งข้อมูล จนถึงการจัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขายตามเป้าหมายที่ได้รับ
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กราฟฟิก ทีมบริหารโครงการ หรือทีมนักพัฒนา เพื่อจัดทำเอกสารในการนำเสนองาน
4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรืออื่นๆ ในมิติต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นยอดขาย การออกใบเสนอราคา การวิเคราะห์ Loss เป็นต้น
5. ประสานงานลูกค้า โดยร่วมกับทีมงานภายในเช่น ทีมบริหารโครงการ หรือฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการติดตามการชำระเงินงวดงานให้ได้ตรงตามที่กำหนด
6. สำรวจข้อมูลของตลาด หรือคู่แข่งในมิติต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปสู่การทำกลยุทธ์ในการขาย
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยเคร่งครัด คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและเวลาของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน (ระดับต้น) 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน IT เบื้องต้น (ถ้ามีประสบการณ์งานที่ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ (MS Office)
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับดี)
 • ทักษะในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
 • ทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีพาหนะส่วนบุคคล (รถยนต์)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
4.2
3.7
4.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.2
4.0
4.2
งานสายตรงมีความคิดริเริ่ม
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
22/05/2023
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
- บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Online Registration) 
- ระบบบริหารและจัดการงานแสดงสินค้า (Event Management System)
- ออกแบบกราฟฟิค & ครีเอทีฟ ในส่วนระบบคอมพิวเตอร์และมือถือ (Web         
  Design/Programming)
- พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)
บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
ที่อยู่
47/313 อาคารไคตัค ชั้น 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณอุ้ม
โทรศัพท์
095-942-2201 Fax 0-2115-4050 ​
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการตลาด, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานการโรงแรม/รีสอร์ท, หางานบันเทิง/สื่อ, หางานการท่องเที่ยว, หางานไอที - อินเทอร์เน็ต, หางานนนทบุรี, หางานงานขายทั่วไป, หางานงานขายเครื่องมือแพทย์, หางานงานขายไอที, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานEvent Design, หางานEvent Management, หางานEvent Marketing, หางานExhibition Design, หางานOnline Marketing, หางานOrganizer, หางานOrganizing, หางานSales And Marketing, หางานการขาย, หางานการจัดเลี้ยง, หางานการตลาดออนไลน์, หางานกิจกรรมทางการตลาด, หางานจัดกิจกรรม, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานบูธ, หางานประสานงานกิจกรรม, หางานส่งเสริมการตลาด, หางานอีเวนท์, หางานอีเว้นท์, หางานโปรโมชั่น, หางานบริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด
อ่านต่อ