กลับ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หน่วยงานรัฐบาล, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
29/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การตลาด, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หน่วยงานรัฐบาล, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บันทึกบัญชีประจำวัน ได้แก่ รายการซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ บันทึกบัญชี
2. คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
3. จัดทำ Cash Flow ของโครงการ
4 จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดประกอบบัญชี, รายการกระทบยอดบัญชี ต้นทุน, รายงานสรุปกำไรขาดทุนโครงการ, รายงานต้นทุนโครงการเปรียบเทียบกับ งบประมาณ เป็นต้น
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือ หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

3. มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี ภาษี

4. มีความละเอียดรอบคอบ

5. สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชี และ Excel ได้ สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานสอบ Certified
- มีโบนัส และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.0
2.9
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.2
3.0
3.7
หัวหน้างานมีความเข้าใจคน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
01/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
01/06/2020
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทในเครือ Loxley Group เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ให้บริการระบบสารสนเทศครบครบวงจร (System Integration) แก่ลูกค้าหลักทั้งในภาคราชการและธนาคาร มียอดขายกว่า 1,300 ล้านบาท/ปี เป็น Business Partner กับบริษัท IT ชั้นนำ เช่น IBM, ORACLE, Microsoft, CISCO เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทต้องการรับผู้มีความรู้ความชำนาญ มาร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
102/99 Na Ranong Road, Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Professional Computer Co.,Ltd
โทรศัพท์
0-2106-6000 ต่อ 6212 Fax 0-2106-6199
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, หางานการตลาด, หางานไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หางานหน่วยงานรัฐบาล, หางานประกันภัย, หางานไอที - ฮาร์ดแวร์, หางานไอที - อินเทอร์เน็ต, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานสินเชื่อ, หางานการเงินและการบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานAccount Payable, หางานAccount Receivable, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานAccounting Information System, หางานAccounting System, หางานAp, หางานAr, หางานCashflow, หางานCost Accounting, หางานIncome, หางานPnd3, หางานReconcile, หางานTax Accounting, หางานVat, หางานWithholding Tax, หางานการเงิน, หางานค่าใช้จ่าย, หางานงานบัญชี, หางานบัญชีการเงิน, หางานบัญชีขาย, หางานบัญชีจ่าย, หางานบัญชีซื้อ, หางานบัญชีรับ, หางานบัญชีรายจ่าย, หางานบัญชีลูกหนี้, หางานบัญชีเจ้าหนี้, หางานบันทึกภาษี, หางานภ.ง.ด., หางานภงด.3, หางานภงด.53, หางานภาษี, หางานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, หางานภาษีอากร, หางานรับ-จ่าย, หางานรับจ่าย, หางานบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
อ่านต่อ