กลับ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด

Accountant (English Required)

ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
17/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
17/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Compute taxes owed or overpaid using computer software to complete entries on forms, following tax form instructions and tax tables
 • Prepare bookkeeping entries for individuals or corporations
 • Prepare simple to complex tax returns for individuals or corporations
 • Use all appropriate adjustments, deductions, and credits to keep clients’ taxes to a minimum.
 • Communicate with Client Service Managers/Senior Lawyers to obtain additional information from clients on taxable income and deductible expenses and allowances
 • Review financial records such as income statements and documentation of expenditures in order to determine forms needed to prepare tax returns
 • Furnish the client with sufficient information and advice in order to ensure correct tax form completion
 • Consult current tax law handbooks or bulletins in order to determine procedures for preparation of returns
 • Check data input or verify totals on forms prepared by others to detect errors in arithmetic, data entry, or procedures

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or greater in accounting (concentration in taxation is a plus)
 • New graduates are welcome !
 • Good in reading, writing, and speaking English
 • Detail oriented
 • Excellent team building and communication skills
 • High personal responsibility
 • Self-motivated
 • Flexibility in schedule (starting early in the mornings in order to communicate with North American staff)
 • Committed to a long-term position
 • Audit is a plus
Job Schedule:

                  This position required communication with staffs and clients located worldwide therefore a flexible work schedule is necessary. The schedule will most likely require starting early in the morning and working until mid-afternoon (05:00am - 14:00pm), depending on the specific needs of the company at the time.
*** ONLY ENGLISH RESUME WILL BE CONSIDERED***

*Salary will be considered depending on experience, skill level, and qualifications.สวัสดิการ
- Annual Leaves
- Snacks and Coffee Corner
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
International Tax Counsel Ltd. represents the cutting edge in providing tax related legal and accounting services to internatinal clients.
 • Worldwide staff provide essential legal, accounting, and customer relations services to clients
 • Excellence equals high demand; therefore, we are highly selective and accept clients by referral only
 • Unlike many larger companies, ITCL had an open, flat organizational structure which provides rewarding challenges and responsibilities to all our staff
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ห้องเลขที่ 3910 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Manager
โทรศัพท์
098-246-9055
เว็ปไซต์
แบ่งปัน