กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
02/10/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
- ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
- ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
- จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบใน แต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา
- มีทักษะในการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอได้หลากหลาย สำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจ และรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริหาร
- หากมีประสบการณ์บัญชีด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บัญชีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 
SALARY

Salary negotiable
 
ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY
 
SKILLS PREFERRED
 
Languages: English - good
Languages: Thai - excellent
General Skills: Work Well Under Pressure
General Skills: High Responsibilities
Finance: Accounting
Finance: Budgeting
Finance: Cash Flow Management

**หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน จากประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วัน เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจด้านบริหารงานการตลาด และการขาย อสังหาริมทรัพย์

ภายใต้ประสบการ์ณการทำงานนานกว่า 20 ปี จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจที่แตกต่างอย่างงดงาม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่อยู่
388 Ratchadaphisek Rd, Jatujak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณโสภิดา
โทรศัพท์
0-2515-8970-1,081-667-5454,081-938-6474
เว็ปไซต์
แบ่งปัน