กลับ
03/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- Managing, Supervising the day-to-day operation of the accounting team (AP,AR,GL,Fixed Asset, Inventory).
- Review fixed asset physical count , prepare write off assets list and monitoring and controlling of the assets register and account reconciliations.
- Review inventory physical count , prepare for the evaluation of inventory and monitoring and controlling inventory related with the regulation.
- Maintain and improve company accounting matter.
- Overseeing the accuracy and timeliness of all accounting transactions.
- Maintence and booking accrued expense, Prepaid expense on time.
- Review statutory financial statements to ensure that it is accurate an in compliance with Tax regulation. (PND.3,PND.53, PND.54,PP.30,PP.36)
- Liaising with Internal and external audit.
- Experience all about bank transaction, short-term loan, long-term loan, interest, internet banking.
- Other duties as assigned.


คุณสมบัติ
- Bachelor’s Degree in accounting.
- Minimum 10 years concrete professional knowledge in general accounting and finance.
- Familiar with financial and tax related laws and regulations.
- Good command of English.
- Self-motivated, and deadline driven.
- Passionate about process improvement, analysis, and learning new skills.
- Good communication and interpersonal skills.
- Good teamwork spirit.
**Able to start work immediately will be an advantage.

สวัสดิการ
- Annual Benefits of ordination or marriage.
- Annual Dental care.
- Annual health Check up
- Bonus and annual salary adjustment. (Depend on the performance of the company in recent years)
- Company Uniforms.
- Compensation is based on position.
- Free External training and In-house training.
- Funeral benefits.
- Get well gift basket, In the case of an employee recovering from the hospital.
- Group health insurance.
- Happy Workplace Activities.
- Overtime pays. (OT, Allowances, Business trips)
- The award of the employee of the year gifts.
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม

บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
In Thailand, we are a subsidiary of ISEKI & COMPANY LIMITED, a leading manufacturer of agricultural machinery in Japan with a long history.

The year 2013 Started to operate ISEKI SALES (THAILAND) CO., LTD. as the sole distributor of ISEKI products in Thailand. With a sales team that understands the needs of farmers and credit services that make it easier to own Iseki products. With a team of experienced technicians with good product knowledge and a stock of genuine parts that can respond to customers' needs on time.

2018 On April 2nd, ISEKI SALES (THAILAND) CO., LTD. changed its name to IST FARM MACHINERY CO., LTD. to cover a wide range of agricultural machinery products. The company aims to deliver quality agricultural machinery with good after-sales service to meet the needs of Thai farmers. IST FARM MACHINERY CO., LTD. The Head Office is headquartered in No. 294/2 Moo 8, Khu Khot Subdistrict, 
Lum Luk Ka District, Pathum Thani Province network covering the northern, northeastern, central, eastern, and southern regions, as well as expanding the network to cover all agricultural areas throughout the country.

     สําหรับในประเทศไทย เรา เป็น บริษัทลูกของ บริษัท อิเซกิ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติเก่าแก่ 

ปี พ.ศ. 2556 เริ่มเปิดดำเนินกิจการ บริษัท อิเชกิเชลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อิเชกิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของเกษตรกรและบริการด้านสินเชื่อที่ช่วยให้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเซกิได้ง่ายขึ้น พร้อมทีมช่างที่มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีและสต็อกอะไหล่แท้ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 2 เมษายน เป็นต้นมา บริษัท อิเชกิเชลส์ (ไทยแลนด์) จํากัดได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จํากัด เพื่อให้ครอบคลุมถึงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่หลากหลายโดย บริษัท มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมบริการหลังการขายที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรไทย บริษัท ไอเอสทีฟาร์มแมชชีนเนอรี่ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 294/2 หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี และมีเครือข่ายการจําหน่ายครอบคลุมในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งยังขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ
บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ที่อยู่
(Head Office) No. 294/2 Moo 8, Khu Khot Subdistrict, Lum Luk Ka District, Pathum Thani Province 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Recruitment
โทรศัพท์
0-2002-0061 ext. 115, 116 Fax 0-2956-4076
เว็ปไซต์
แบ่งปัน