กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-บริหารจัดการควบคุมบัญชีทั้งหมดสำหรับธุรกิจ SME ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงการเงินบริษัทฯ
-รวบรวมเอกสารงานบัญชีที่กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
-บันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัทถูกต้องและแม่นยำ ใช้โปรแกรม Express
-ควบคุมดูแลจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภพ.30 ภพ.36 ภงด.3 ภงด 53)
-จัดทำบัญชีการเงินตามหลักการบัญชีและสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในเรื่องภาษีนิติบุคคล
-จัดทำเอกสารชุดประกอบการจ่ายเงินและอื่นๆเพื่อชำระสินค้าและบริการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปวสขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชีและการเงิน 2 ปีขึ้นไป

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความละเอียดรอบคอบ

- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และสามารถเก็บความลับข้อมูลได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดี

- หากมีประสบการณ์ผ่านงานบัญชีในธุรกิจ SME จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท มิกซ์แวลูส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท มิกซ์แวลูส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Company Overview

บริษัท มิกซ์แวลูส์ จำกัด


เราคือศูนย์รวมสินค้า Home & Living ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า, แก็ดเจ็ทส์, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ทำสวน และอีกมากมาย

เรามีช่องทางจัดจำหน่าย Online และ หน้าร้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

มิกซ์แวลูส์ สะดวก ง่าย ไว้ใจได้ รวดเร็ว
"คุณภาพที่ดีต้องมาคู่กับการบริการที่น่าประทับใจ"
บริษัท มิกซ์แวลูส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
1077 Moo 3 T. Bangphun, A. Muang Pathumthani, Pathumthani 12000
โทรศัพท์
081-996-9499
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน