กลับ

Accounting & Finance Section Head (แหลมฉบัง ชลบุรี)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ธุรกิจบริการ
04/12/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจบริการ
04/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดเก็บรายได้ การจ่ายเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแล การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • จัดทำและนำเสนองบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี Import & Export ไม่น้อยกว่า 5 ปี และตำแหน่งหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถจัดทำ ปิดงบ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องได้
  • มีความรู้ระบบ SAP บัญชี
  • ปฏิบัติงานที่แหลมฉบัง ชลบุรี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลากิจ
- ลาบวช
- ลาป่วย
- ลาพักร้อน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 21 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.2
3.7
3.6
ฟังเสียงจากบริษัท

• กลุ่มมิตรผล เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงานทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคเอเซีย ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มมิตรผลมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงานอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย และสามารถขยายฐานการผลิตให้เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในความดูแลจำนวนกว่า 143,000 รายในประเทศไทย ประเทศลาว

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
4.2
5.0
5.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/09/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
15/09/2021
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด (ชลบุรี) เป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล ให้บริการเก็บสินค้า ขนถ่าย และขนส่งสินค้าประเภทน้ำตาลและสินค้าเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังให้บริการโลจิสติกส์อื่นๆ ได้แก่ ให้บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร ให้บริการสินค้าผ่านท่า ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศทั้งทางบกและทางน้ำ ให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทั่วไป ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดให้บริการที่สำคัญสำหรับรองรับการส่งออกและการนำเข้าที่สำคัญของประเทศ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่า A4) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณกมลรัตน์
โทรศัพท์
033-004-854
เว็ปไซต์
แบ่งปัน