กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 6 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลระบบบัญชี และจัดทำ Flowchart การเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆ
• เตรียมความพร้อม ออกแบบและจัดการฐานข้อมูลทางบัญชีเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กำลังมีผลบังคับใช้
• ตรวจสอบการจัดทำรายงานประกอบการปิดบัญชี
• ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างทางบัญชี
• Support การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี โดยใช้ Analytic tools


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี/โททางบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี/IT Audit/System implementation หรือ Business Analyst อย่างน้อย 2-3 ปี
• มีความรู้ด้าน Accounting Software
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้
• หากมีทักษะพื้นฐานด้าน SQL หรือการใช้ Analytic/Visualization tools เช่น Power BI, Python, Tableau จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล OPD , IPD
- ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าทันตกรรม
- ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
- เงินรางวัล ( โบนัสประจำปี )
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
3.6
3.0
4.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
well company
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12/11/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
12/11/2021
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
170/74-83 Ocean Tower1 Building, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง ชั้น 28
โทรศัพท์
0-2261-2300 ต่อ 1645,1646 Fax 0-2204-0099
เว็ปไซต์
แบ่งปัน