กลับ
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / Accounting Manager

อัญมณี/เครื่องประดับ
23/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อัญมณี/เครื่องประดับ
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 6 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผนงานด้านบัญชีเเละการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
 2. ตรวจทานแบบ ภงด.1,3,53,ภพ.30 พร้อมทั้งดูรายละเอียด
 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
 4. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ควบคุม และตรวจสอบ ด้านรับ-ด้านจ่ายเงินของบริษัทฯ , เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
 6. บริหารและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
 7. ให้ข้อเสนอแนะ วางแผน เเละปรับปรุงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5-6 ปีขั้นไป
 4. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดี
 5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พิมพ์ ได้ดี

สวัสดิการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสีประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- พักร้อน 6 วันต่อปี (ได้สิทธิพักร้อนเมื่อผ่านทดลองงานตามสัดส่วน)
- ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อปี
- วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นโรงงานผลิต จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ ส่งออกในและนอกประเทศ มีคู่ค่าในและนอกประเทศ มากกว่า 10 ประเทศ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมทั้งต่อลูกค้า และพนักงาน เป็นหลักสำคัญเพื่อใช้ในการบริหารเสมอมา
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์
0-2409-5713-17 ต่อ 100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน