กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Responsible for overall AP, AR and GL i.e. Prepare payment voucher, record accounting transaction.
 • Responsible for fixed asset and physical count
 • Gather information for issuing invoices of services
 • Post monthly closing of accounting records to ensure the completeness and accuracy of data recorded and aligned with relevant tax regulations and accounting standards
 •  Prepare summary report for Vat, PND 3/53
 • Responsible for duty stamp by coordinate with government agency
 • Other related tasks as assigned

คุณสมบัติ
 • Female or male, age 25-30 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting, finance, taxation, business administration or related
 • Minimum 1-3 years’ experience in accounting, taxation or finance
 • Good communication skill, interpersonal skill and teamwork player
 • Good computer literacy, especially Excel, Word and Power Point
 • Good command of written and spoken English (TOEIC scores above 550 or equivalent)
 • Experience in SAP would be an advantage

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.5
3.2
4.0
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

POWER OF RATCH คือ ค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นวิถีการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อให้ราช กรุ๊ปมุ่งสู่การเป็น “บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ดังนั้น บุคลากรของบริษัทจึงถือเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ด้วยการหล่อหลอมจิตสำนึกและสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางดำเนินงาน และถือปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและแนวปฏิบัติด้าน ESG ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับสร้างคุ

...
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

RATCH Group Public Company Limited is a leading energy and infrastructure company in Thailand, with an ambitious vision aiming to become a leading value-oriented energy and infrastructure company in Asia Pacific.

Founded on 7 March 2000, the Company has the issued and paid-up capital of THB 14,500,000,000 bath, subsequently, on 22 july 2022, the Company increased its paid-up capital to 21,749,999,850 bath. The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is its major shareholder with 45% equity stake. It is regarded as a listed company because of its securities registered in the Stock Exchange of Thailand under the trading symbol of “RATCH.”

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
Manager, Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2794-9935 Fax 0-2936-4000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน