กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกเอกสารใบกำกับภาษีขาย, ใบเพิ่มหนี้, ลดหนี้ 
• บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้า, รับคืนสินค้า, ขายสินทรัพย์และอื่น ๆ 
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานทางด้านบัญชีสาเร็จลุล่วงด้วยดี
• ตรวจสอบและติดตามเอกสารใบส่งสินค้าและใบกำกับภาษี 


คุณสมบัติ
  • อายุ 21-27 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีทักษะด้านตัวเลข การคำนวณและบัญชีพื้นฐาน
  • มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการค้า
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานมีความท้าทาย
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/06/2021
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
CAREERS: https://www.tmtsteel.co.th/th/#CONTACT

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED is one of the most successful steel manufacturing and service providing company. Established in Thailand over 30 years with annual sales volume of over 10,000 million Baht, TMT provides made-to-order quality steel products throughout the country and focusing on customer satisfaction and long-term relationship. Due to its rapid expansion, TMT is inviting high caliber candidates to join our dynamic team in the following positions:
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
179 Bangkok City Tower 22th Floor, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2685-4000 Fax 035-272-448
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
Maintenance Engineer (Based at Wangnoi, Ayuttaya)
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
HR Generalist
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
Sales Executive
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้