กลับ
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

Assistance Sales Manager (Detail-ETC) (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีประสบการณ์เท่านั้น)

30/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
30/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (คลองสาน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ศึกษา ผลิตภัณฑ์ สินค้า ของคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริษัท
 • ดูแลและรับรองลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับมอบหมายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • บริหาร ดูแล ให้คำปรึกษา กับทีมงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลงานขายเพื่อวางแผนการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหาธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และการบริหารทีมขาย อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารการขาย การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเชิงรุก และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถคิดวิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีประสิทธิ์ เป็นบริษัทที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ชั้นนำในประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2492 ดำเนินกิจการมากว่า 70 ปี และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ตั้งแต่ปี 2532 และได้พัฒนามาตรฐานเรื่อยมา จนได้รับการรับรอง GMP PIC/S จาก Ministry of Health Malaysia ,PIC/S Participating Authorities Members, และมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 17025 ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งมั่นจะรักษาและพัฒนามาตรฐานให้ก้าวสู่ระบบสากล ณ ปัจจุบัน เรากำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เราต้องการบุคลา

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
 • 1(current)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ นำเข้า/ส่งออก และจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันชั้นนำในประเทศไทย โดยดำเนินกิจการมากว่า 60 ปี และบริษัทฯ มีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP (PIC/S), ISO 9001, ISO 17025  ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงาน ดังนี้
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่
617 Charoen Rath Road, Klongsarn, Bangkok 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
064-583-6625, 0-2437-0343-5 Fax 0-2438-8060
เว็ปไซต์
แบ่งปัน