กลับ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บันทึกการรับชำระหนี้ของลูกค้าทั่วไปภายในประเทศ
 • บันทึกการรับชำระหนี้ของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารวางบิลและเอกสารใบแจ้งหนี้
 • จัดทำและตรวจสอบใบกำกับ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสาร
 • ตรวจสอบ Bank Statement กับโปรแกรมบัญชี (ERP)
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีขาย
 • ปิดงบบัญชี

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะ ทางด้านบัญชีและภาษี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ในขั้นสูงได้

  สวัสดิการ
  - Annual health check up
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น

  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  The comprehensive energy business is comprised of renewable energy business, which involves solar energy power plant investment and construction, private sector solar energy power trading, complete natural gas business, automobile business, among others. The comprehensive energy business is comprised of renewable energy business, which involves solar energy power plant investment and construction, private sector solar energy power trading, complete natural gas business, automobile business, among others.
  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  355 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
  ชื่อผู้ติดต่อ
  Sunadda
  โทรศัพท์
  092-257-3686 Fax 0-2503-4149
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน