กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (จอมทอง)
ปริญญาตรี
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description:
Overview:
The Assistant Consolidation Accounting Manager is a vital member of the finance department responsible for supporting the Consolidation Accounting Manager in overseeing and managing the consolidation and reporting of financial data for the organization. This role plays a critical part in ensuring accurate financial reporting, compliance with accounting standards, and providing insights to support strategic decision-making. The Assistant Consolidation Accounting Manager will collaborate closely with the Consolidation Accounting Manager and various departments to ensure the integrity of financial statements.
Key Responsibilities:
Financial Consolidation Support:
Assist the Consolidation Accounting Manager in managing the consolidation process for multiple entities, subsidiaries, and business units within the organization.
Contribute to ensuring timely and accurate consolidation of financial data, including income statements, balance sheets, and cash flow statements.
Assist in verifying intercompany transactions and eliminating inconsistencies.
Assist with consolidating foreign currency translations and addressing currency exchange rate fluctuations.
Financial Reporting Assistance:
Collaborate with the Consolidation Accounting Manager to prepare consolidated financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS) as applicable.
Support compliance efforts with regulatory reporting requirements and disclosure standards.
Contribute to the production of financial reports for internal and external stakeholders, including senior management, investors, and regulatory bodies.
Team Support:
Assist in supervising and mentoring a team of consolidation accountants and analysts.
Contribute to setting performance goals and providing guidance to team members.
Help foster a collaborative and high-performance work environment.
Process Assistance:
Collaborate with the Consolidation Accounting Manager to review and enhance consolidation processes to improve efficiency, accuracy, and scalability.
Support the implementation of best practices in financial consolidation and reporting.
Stay informed about changes in accounting standards and regulations.
Interdepartmental Collaboration:
Work closely with finance teams, including FP&A, tax, and audit, to ensure accurate and timely financial information.
Assist in supporting external auditors during the audit process.
Provide support and insights to cross-functional teams on financial matters.
Compliance and Controls:
Collaborate with the Consolidation Accounting Manager to maintain strong internal controls over the consolidation process.
Assist in ensuring compliance with accounting regulations, standards, and policies.
Support the implementation and maintenance of accounting software and tools as necessary.


คุณสมบัติ
Qualifications:
Bachelor's degree in Accounting.
2+ years of experience in accounting, consolidation, or financial reporting.
Familiarity with TFRS accounting principles.
Basic proficiency in financial consolidation software and ERP systems (e.g., SAP, Oracle).
Detail-oriented with a commitment to accuracy and timeliness.
The Assistant Consolidation Accounting Manager role is integral in supporting the Consolidation Accounting Manager in ensuring the accuracy and transparency of financial data, enabling the organization to make informed decisions and maintain compliance with regulatory requirements. This role requires strong collaboration skills and the ability to work closely with the manager and team to achieve departmental objectives.


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.2
2.5
3.0
ฟังเสียงจากบริษัท

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์ และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สาธารณชน และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน เราเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการทำงานในบรรยากาศที่เปิดกว้างและ

...
งาน หางาน สมัครงาน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.0
4.0
3.5
ทำงานเหมือนครอบครัว
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28/03/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
28/03/2020
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ที่ให้บริการด้านสุขภาพทุกรูปแบบ, ทุกระดับ, ทุกสิทธิประโยชน์ และทุกทางเลือกแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟู ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สาธารณชน และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน 

 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล/บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
362 Rama II Road, Bangmod Sub-district, Chomthong District, Bangkok 10150
โทรศัพท์
0-2109-9111 Fax 0-2877-2222
เว็ปไซต์
แบ่งปัน