กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ทำเอกสารวางบิลให้กับลูกค้า
  2. ทำ Debit & Credit Note
  3. คีย์ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมปิด Job ประจำเดือน

คุณสมบัติ
  • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ช่างสังเกต มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอ่าน เขียนได้พอใช้
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ได้
  • ประสบการณณ์ 1 - 2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ



สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีชีวิตที่ดีกว่า ความสุขมากกว่าที่ Kerry-Apex
- มีโซนเครื่องดื่มให้พนักงานฟรี
- ลาพักร้อน 10 วัน
- เงินค่ารักษาพยาบาล 30,000 – 50,000 บาทต่อปี
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ของขวัญบุตรแรกเกิด,มงคลสมรส,งานศพ
- เงินรางวัลพิเศษประจำไตรมาส
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- แจกชุดตรวจ ATK ฟรีทุกสัปดาห์
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.0
4.0
4.2
4.6
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
2.3
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.3
2.3
5.0
5.0
5.0
ดีมากค่ะ
มีความสุข
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/06/2023
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Apex Maritime Thailand was established in 2005, with its headquarter located in the United States as an experienced service provider of over three decades. Apex Maritime provides both air and ocean freight services. The Company specialized in transportation services in the United States, Europe, China, and other regions around the globe, while providing customs and trucking service both in Thailand and the United States. After merging with Kerry Logistics Network in 2018, the Company has since operated as Kerry-Apex.
 
Apex Maritime ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 30 ปี Apex Maritime ดำเนินธุรกิจเกี่ยวด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศตั้งแต่ปี และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร บริการรถบรรทุกหัวลากทั้งในประเทศและสหรัฐอเมริกา ภายหลังควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Kerry Logistics Network ในปี 2018 และให้บริการในชื่อ Kerry-Apex จนถึงปัจจุบัน
 
บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
163 Thai Samut Building, 10th Fl., Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Khemmanath
โทรศัพท์
0-2233-9888 ต่อ 603 Fax 0-2233-8817-8
เว็ปไซต์
แบ่งปัน