กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
22/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (คลองสาน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          1. ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ ตราสารหนี้ที่น่าสนใจและ/หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการอนุมัติวงเงินลงทุน (Debt Securities Universe / Issuer Limit)

          2. กำหนดราคา และ ซื้อขาย ตราสารหนี้ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทภายใต้กรอบกลยุทธ์ของคณะกรรมการลงทุน (Quote & Execute / Trading Rules / Strategy)
          3. สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า หน่วยงานกำกับของตลาดทุนและตลาดเงิน และ สนับสนุน Sales Team ในการดูแลลูกค้า ( Build relationship / Support)
          4. สนับสนุนและประสานงานกับทีมบริหารความเสี่ยง ทีมวิเคราะห์เครดิต ทีม Data Science ทีมCompliance และทีมปฎิบัติการ (Support Middle/Back Office)
          5. จัดทำรายงานเสนอ CIO และ ร่วมทำรายงานกับ Compliance officer เพื่อส่งมอบหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ( SEC, ThaiBMA, BOT etc.,)


คุณสมบัติ

    1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท, ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2. มีประสบการณ์ทำงานค้าตราสารหนี้ (Trader) ในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
    3. มี Bond Trader License


สวัสดิการ
- Life insurance
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Wealth Management System Limited (WMSL) is the leading financial software company in Thailand. Our software “BONANZA” is widely used for treasury / asset management and risk management with highest asset under management in Thailand (Baht 1,200 Billion). With our innovation software systems and value added consulting services, we help our customers significantly improve their operational efficiency, reduce costs and minimize risks.

WMSL, with more than 40 percent of the market share in the financial application sector in Thailand, has established itself as a leading provider of high performance products and service meeting the increasing demand of the customers.

We are now seeking the high caliber and ethical professionals for our new international market. The key function as below-mentioned:

ที่อยู่
383 Ladya Road, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600
โทรศัพท์
0-2861-4820 Fax 0-2861-4400
เว็ปไซต์
แบ่งปัน