กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, สุขภาพ/โรงพยาบาล, ความงาม/เครื่องสำอางค์
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (สายไหม)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงานโดยทั่วไป :
          ปฏิบัติงานในส่วนของงาน Brand วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก :
 • วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด
 • สำรวจตลาด และกลุ่มเป้าหมาย วางแผนร่วมกับเจ้าของแบรนด์
 • สร้างภาพลักษณ์สินค้าและโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด
 • จัดการบริหารสต็อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า
 • บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัทร่วมกับฝ่ายขาย
 • ดูแลช่องทางขายออนไลน์ Marketplace, Social media, Lazada, Shopee และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ร่วมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด การขาย ให้สามารถออกจำหน่าย และเป็นที่รู้จักในตลาด
 • บริหารจัดการทีม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และติดต่อประสานงานกับคนในบริษัทและบุคคลภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด , การสร้างแบรนด์ , การสื่อสารการตลาดได้ดี ,มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรองได้ดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอางและเวชสำอาง ภายใต้แบรนด์ Real Elixir , Cosmesia นอกจากนี้ยังให้บริการรับจ้างผลิต (OEM) อาหารเสริม สมุนไพร ผงชงดื่ม เครื่องสำอางและครีม พร้อมดูแล ตั้งแต่การพัฒนาสูตร ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการ ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ในด้านยา สมุนไพร และการผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน GMP ควบคุมโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีประสบการณ์

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
0-2022-9400
เว็ปไซต์
แบ่งปัน