กลับ
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 7 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินการในมุมของเทคโนโลยี และระบบงาน
  • ประเมินความเสี่ยงทางด้านระบบหากการดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
  • ออกแบบ คิดค้น จัดทำการะบวนการทำงานนวัตกรรม เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานเป็นหน่วยงานและองค์กร
  • สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
  • จัดเตรียม Requirement เพื่อให้พร้อมสำหรับพัฒนาเป็นโปรแกรมบริการ สำหรับลูกค้าภายในและภายนอก   

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจ จับประเด็นเนื้อหาในที่ประชุม

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Counter Service Co., Ltd. is the leader in Thailand Payment Market which provides more than 100 services of Bill Payment with 60 clients. Counter Service opens in 24 hours everyday. Moreover, Counter Service has more than 5,000 outlets in nationwide. We have 5.5 million transactions a month.

Counter Service Co., Ltd.  is one of the affiliated companies that is under C.P. Group – Charoen Pokphand Group – which is the Asia’s leading globally committed conglomerate.  It was formed on July 22, 1995, and it was given authorized by the Ministry of Finance (Issued 198) and the Director General of Government Revenue Department on Value added Tax (Issued 68) in 1995. Furthermore, Counter Service has been authorized by Client / Promoter to represent on “accept all the bills and sell all the tickets “according to Counter Service Slogan “Simplify Your Life”

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
119 4-6 Floor, Soi Sathon 5, South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resouces Department
โทรศัพท์
0-2071-2267
เว็ปไซต์
แบ่งปัน