กลับ
บริษัท ลูมอิแนนท์ออฟฟิศเซส จำกัด

CHIEF EXECUTIVE OFFICER – CRYPTO CURRENCY

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
27/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Developing strategy and determines the direction of a Crypto currency trading platform in Thailand
 • Supervise department managers to lead the team to improve the company's business targets.
 • Creating, communicating and implementing the organization’s vision, mission and overall direction.
 • Maintain and cooperate with domestic partners, strive for project opportunities and cost advantage for the group.
 • Working closely with senior management team to create and execute strategies and goals
 • Builds a positive and productive culture in the workplace
 • Establish organization strategies, plan and revise company's short and medium-term development goals.
 • Develop annual performance target, monitor, execute monthly & quarterly management and board meetings.
 • Conduct data analysis and projects evaluation, and provide guidance for effective implementation and pursuit the on-target performance.
 • Representing organization in media & other public events.
 • Takes the lead across all aspects of the company


คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing, Business Management, Finance, or other related field, oversea educated is a plus
 • Minimum of 10 years’ Sales/Commercial experience
 • Experience or passion in Crypto currency trading
 • Strong leadership skill.
 • Good interpersonal and communication skills in English


สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ลูมอิแนนท์ออฟฟิศเซส จำกัด
บริษัท ลูมอิแนนท์ออฟฟิศเซส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Luminant the independent executive search firm based in Bangkok, Thailand. We deliver professional recruitment and executive search solutions to clients. We help our clients attract, select, develop, engage and retain the best and brightest talent. As your strategic business partner, we are flexible, resourceful and adaptable, proactively delivering recruitment and business solutions as and when required.
ที่อยู่
-
ชื่อผู้ติดต่อ
-
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน