กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
26/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ** รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูแลภูมิภาค เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้, ตะวันออก ตะวันตก และภาคกลาง**

 1. ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ (Dealer) ตามพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ
 2. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 3. สร้างและรักษาตวามสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับลูกค้ารายใหม่และรายเดิม
 4. เสนอราคาสินค้าให้กับลูกค้า และเจรจาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 5. สร้างยอดขายรายเดือน และไตรมาศ ตาม Target ที่บริษัทฯ กำหนด
 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบรษัทฯคุณสมบัติ
 •  มีสัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเข้า Dealer ตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ขายประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและบริษัทฯ 
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักในงานขาย
 • สามารถสามารถสื่อสารเจรจาเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำสำนักงานใหญ่(กทม.) สามารถออกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.8
2.6
3.0
ฟังเสียงจากบริษัท

Haier เป็นบริษัทเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ที่กำลังเติบโตในตลาดประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ไม่หยุดพัฒนาและเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลูกค้าอยู่เสมอ

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
4.0
4.7
4.0
4.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
01/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
01/12/2021
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Haier is a manufacturer of major home appliances in China. As well as manufacturers of IT products such as notebook PCs, mobile phones. Haier products are currently available in countries around the world, including in North America and in Europe. It also has manufacturing facilities located in various countries around the world such as USA, China, and Thailand, meanwhile, Haier also has research and development centers on the world in North America, Europe, Japan and Australia. The research and development has been the advanced technology resources. In order to meet the needs of consumers all over the world quickly notified.

With business expanding each year, Haier has a dedicated staff of professionals that excel in their respective fields. We always welcome talented and hard-working individuals to join our team.

At Haier, you'll find a diverse and engaging work environment where you can contribute your skills and experience while growing with the company. We recognize our employees are our most valuable asset, and we know our success as a company depends entirely on them.

If you think you have the talent, the drive and the dedication to further our success, we invite you to apply to any of our current.

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
90 CW Tower (Tower A), 42nd Floor, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์
0-2684-3999 ,0-2821-3999 Fax 0-2684-3900
เว็ปไซต์
แบ่งปัน