กลับ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด

Client Service Manager (English Required)

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ด่วนมาก!
25/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Manage complex projects by directing staff to ensure all steps are completed by their deadlines
 • Find solutions for clients’ needs by drawing upon expertise within the firm
 • Provide customer service for long-term, high net worth clients

คุณสมบัติ

 • Fluent English (Speaking, Reading and Writing) TOEIC 800+ or IELTS 7.5+ required
 • Bachelor’s degree or higher
 • 2+ years of experience managing complex projects and anticipating numerous deadlines
 • Experience in escalations, account management, project management, etc.
 • Self-motivated, responsible and able to work under pressure
 • Looking for a long -term position
 • Interested to work in early morning shift - mid afternoon (05:00am - 14:00pm)

Job Schedule:

                This position required communication with staffs and clients located worldwide therefore a flexible work schedule is necessary. The schedule will most likely require starting early in the morning and working until mid-afternoon (05:00am - 14:00pm), depending on the specific needs of the company at the time.

*** ONLY ENGLISH RESUME WILL BE CONSIDERED***


*Salary will be considered depending on experience, skill level, and qualifications.

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
International Tax Counsel Ltd. represents the cutting edge in providing tax related legal and accounting services to internatinal clients.
 • Worldwide staff provide essential legal, accounting, and customer relations services to clients
 • Excellence equals high demand; therefore, we are highly selective and accept clients by referral only
 • Unlike many larger companies, ITCL had an open, flat organizational structure which provides rewarding challenges and responsibilities to all our staff
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ห้องเลขที่ 3910 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Manager
โทรศัพท์
098-246-9055
เว็ปไซต์
แบ่งปัน