กลับ
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารการวางบิล ให้กับ แมสเซ็นเจอร์ และฝ่ายขาย 
  • เบิกบิลให้กับแมสเซ็นเจอร์ และฝ่ายขาย พร้อมตรวจสอบบิลที่คืนกลับ 
  • รับชำระหนี้ในระบบ (เงินสด/เช็ค/เงินโอน) ที่ได้รับจากลูกค้า แมสเซ็นเจอร์ และฝ่ายขาย 
  • ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามรอบชำระ ติดตามยอดชำระ หรืออื่นๆ เมื่อมีปัญหา 
  • ปิดรับชำระประจำวันร่วมกับทีมงาน 
  • ตรวจเช็คบิลคงค้าง  
  • ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน 
  • ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าเมื่อถึงรอบกำหนดชำระ 
  • คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสมำเสมอเพื่อแน่ใจว่าว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา 
  • การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างสุภาพและความเป็นมืออาชีพ 
  • การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในทีมและแผนกอื่นๆผย่างมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsolf Office ได้ดี 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 1-2 ปี 
 • มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 • มีทักษะในการเจรจากับบุคคลภายนอก 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ปรับตัวได้ดี 
 • มีบุคคลค้ำประกันและเงินค้ำประกัน (30,000 บาท) 

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.6
4.0
4.5
4.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
4.0
5.0
4.2
มีงานใหม่ๆๆให้เรียนรู้เสมอ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
09/05/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
09/05/2023
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd is an importer and distributor of grocery and confectionary products from over the world. We are seeking professional candidates for the following position:
บริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
122/2-3, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10210
โทรศัพท์
0-2681-5081 Fax 0-2681-5097
เว็ปไซต์
แบ่งปัน