กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
กทม. (คลองสาน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา เผยแพร่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานทางการ
 • กำกับดูแล สอบทาน และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานทางการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
 • จัดทำแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 One Report และแบบประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สนับสนุนงานการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมต่างๆ ภายในบริษัท
 • สนับสนุนงานบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Compliance การตรวจสอบภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง ของธุรกิจการเงินหรือบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Ratchthani Leasing Public Company Limited
ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อลิสซิ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อรถยนต์ ซึ่งมีตลาดรถบรรทุกเป็นกลุ่มสินเชื่อหลัก ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรถบรรทุกทั้งใหม่และเก่าจำนวนร้อยละ 70 และเป็นรถยนต์ประเภทอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย รถยนต์ส่วนบุคคล รถบริการสาธารณะ (TAXI) และรถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (Big Bike) จำนวนร้อยละ 30 ของสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
77/35-36 Sin Sathorn Tower Bldg. 11 UP Fl. Krungthon Buri Rd. Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพงษ์พันธุ์, คุณเอกชัย
โทรศัพท์
0-2431-9000 #2168-2169 Fax 0-2431-9098
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนักกฎหมาย / ที่ปรึกษา / ทนายความ, หางานสินเชื่อ, หางานเจ้าหน้าที่การเงิน, หางานเศรษฐศาสตร์, หางานAdministration, หางานBusiness Control, หางานCar Leasing, หางานCorporate Finance, หางานCredit Analysis, หางานCredit Risk, หางานCredit Risk Management, หางานEconomics, หางานFinancial, หางานFinancial Control, หางานFinancial Risk, หางานFinancial Risk Management, หางานFinancial Strategy, หางานGovernance, หางานInsurance Risk Management, หางานLeasing, หางานMarket Conduct, หางานMarket Risk, หางานMicrosoft Office, หางานOperational Risk, หางานQuality Management, หางานRisk, หางานRisk Advisory, หางานRisk Analysis, หางานRisk Assessment, หางานRisk Assessments, หางานการจัดการความเสี่ยง, หางานการบริหารความเสี่ยง, หางานการประเมินผล, หางานการเงินการธนาคาร, หางานควบคุมภายใน, หางานความเสี่ยง, หางานจัดการความเสี่ยง, หางานบริหารความเสี่ยง, หางานบริหารความเสี่ยงองค์กร, หางานประสานงานทั่วไป, หางานประเมินความเสี่ยง, หางานประเมินผล, หางานระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, หางานลีสซิ่ง, หางานวิเคราะห์การลงทุน, หางานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, หางานวิเคราะห์ความเสี่ยง, หางานวิเคราะห์ธุรกิจ, หางานวิเคราะห์สินเชื่อ, หางานวิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์, หางานเช่าซื้อ, หางานบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ