กลับ
24/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (คันนายาว)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวางแผนจัดการ และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำรายงานในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายและรายะเอียดประกอบงบให้ผู้สอบบัญชี 
 • จัดทำรายงานต้นทุนสินค้ารายผลิตภัณฑ์ นำเสนอต่อผู้บริหาร ตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและการกระทบยอด (สินค้าคงเหลือ, Good Receipt, Transfer) และทรัพย์สิน ตลอดจนปรับปรุงรายการทางบัญชี และนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าและวิเคราะห์ผลการใช้ต้นทุน
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ไตรมาส และรายปี ให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมรายการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
 • เสนอแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมการปิดบัญชี
 • วางแผน จัดการ และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีต้นทุน
 • สนับสนุนทีมงาน เกี่ยวกับข้อมูลด้านต้นทุน รวมถึงกระบวนการด้าน Standard Costingคุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี-โท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการทำบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมุลในเชิงลึก
 • มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา มีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • เคยวางระบบและพัมนาระบบ Cost จาก Manual เป็น MRP 
 • หากเคยผ่านการใช้โปรแกรม Oracle, MRP, ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สำนักงานใหญ่) มีสาขาที่ถ.บางนา-ตราด ก.ม.19 และก.ม.30  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มพระนครยนตรการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016 จาก TUV NORD  
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด  ดำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก, ชุบชิ้นส่วนระบบ EDP, พ่นสีรถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ตลอดจนตรวจสอบรถก่อนการส่งมอบ  ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
ที่อยู่
99 ซอย เสรีไทย 56 แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2517-0022-7 Fax 0-2517-0628
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน