กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Incident Report) ทำการสอบสวนเหตุการณ์และการแจ้งเตือนที่ได้รับ
 • วิเคราะห์ และระบุระดับภัยคุกคาม (Threat Level) ลำดับเหตุการณ์ของการโจมตีที่ได้รับแจ้ง (Sequence of Attack)
 • ตรวจสอบความถูกต้องด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA)
 • รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Evidence) ทั้งทางระบบเครือข่าย (Network) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ (End-Point) 
 • ทำ Adversary Hunting โดยใช้ Threat Intelligence 
 • จัดทำ และออกแบบ Playbook ในเรื่องการตั้งค่า Configuration ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ทดสอบการเขียน Usecase สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเฝ้าระวัง 
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบให้บริการทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ Security, System และ Network
 • ทำรายงานสถานะความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง 
 • ให้คำแนะนำและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีม

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/โท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ 5-8 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer/Security Analyst/ Digital Forensic หรือ Cyber Threat Intelligence
 • มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย 1 ฉบับ อาทิ  SEC+, CySA+, CEH, SSCP, CHFI ฯลฯ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ค่าสวัสดิการวิชาชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และตอบสนองเมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายใต้แนวความคิด Responsive Security

ไซเบอร์ตรอน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจฝึกอบรม และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) โดยมีขอบเขตการให้บริการทั้งด้านเทคนิค และด้านกระบวนการ ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ เรากำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมบุกเบิก และสร้างสวรรค์นวัตกรรมในการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ที่อยู่
140/1 อาคาร เคี่ยนหงวน 2 ชั้นที่ 9 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
hr@cybertron.co.th
โทรศัพท์
080-441-0055
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
Sales Manager
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์