กลับ
18/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานขายประจำเดือนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
• สรุปค่าใช้จ่ายรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน (Promotion step) และ สรุปค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ลูกค้า (Rebate) ประจำไตรมาส/ปี
• รวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอรายงาน GS Prompt ประจำเดือน และสรุปข้อมูลยอดขาย GS Prompt เพื่อเรียกเก็บเงิน Dealer
• ร่วมโปรเจค Marketing support ผ่าน Line OA กับ Yim Siam
• การบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้า LN5-DIN100 DURA จากต่างประเทศ และการจัดการ Process ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ร่วมทำโปรเจคการบริหารจัดการคลังสินค้าประเวศของทีมการตลาด โดยการสร้างแอพพลิเคชั่นจาก No-Code/Low Code platform เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ
• ทำรายงานสรุปผลการลงทะเบียนรับประกันแบตเตอรี่ ประจำเดือนส่งให้ผู้บริหาร
• จัดทำและพัฒนา Report/Dashboard ตามข้อ 1 ควบคู่ไปด้วยกับการใช้ โดยใช้เครื่องมือ BI โดยคิดหามุมมองเชิงลึกเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอฝ่ายขาย และ ผู้บริหาร
• รับและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาส่งมา
• ช่วยเหลือและพัฒนาให้งานในองค์กรมีความ Automate work flow ให้ได้มากที่สุด โดยใช้เครื่องมือ Low-Code/No-Code platform มาช่วย หรือ เขียน VBA Coding


คุณสมบัติ
• Bachelor's Degree in Computer Science, Mathematics, Statistics, Operations Research, Machine Learning or related field
• Advanced Excel & Intermediate Power BI skills (Required)
• Excel VBA Coding or Low-Code / No-Code platform skills such as Power Automate (Required)
• Intermediate or bas Low-Code / No-Code platform skills such as PowerApps / Appsheet (Required)/ Power Query
• Basic database knowledge (Required)สวัสดิการ
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดตามประเพณี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 15 วัน
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด
บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Siam GS Sales Co., Ltd. is an affiliated company of Siam Motors Group, a sole distributor of GS Battery Thailand. Due to our continuous growth and expansion, we are seeking for Thai persons who are highly self-motivated, high caliber, enthusiastic and professional with keen interest in automobile part business, to join us for the following positions:

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด
ที่อยู่
127 Chalerm Phrakiat Rama IX Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
็HR
โทรศัพท์
0-2726-8070-2 Fax 0-2726-8078
เว็ปไซต์
แบ่งปัน