กลับ
17/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (คลองเตย)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

คุณสมบัติ
• จัดทํา และพัฒนา script สํา หรับ Provisioning server / Build / Release และ Deploy Application ผ่าน CI/CD Tools ให้กับทุกโครงการ 
ทั้งทั้ในส่วนของ Non-Production (SIT/UAT) และ Production Env.
• ดําเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีระบบเกิดความผิดพลาดหรือทํางานไม่สมบูรณ์จากการ Deployเพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการ
• มีส่วนร่วมและ/หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพัฒนาโครงการเพื่อนําระบบขึ้นใช้งาน
• ตรวจสอบและบริหารจัดการทรัพยากร Server ต่างๆ ของระบบงานIT เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสุงสุด
• ตรวจสอบและวิเวิคราะห์การทํา งานของระบบงาน IT ทั้งทั้ด้าน Uptime และ Performance เพื่อให้ระบบใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอยู่ใยู่ นระดับที่ยอมรับได้ (SLA)
• พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการในการสอบเช็คช็และบันทึกผลการประมวลผลการทํา งานของ Batch Process ของระบบงาน IT ทั้งทั้หมด

สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาล OPD , IPD
- ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าทันตกรรม
- ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
- เงินรางวัล ( โบนัสประจำปี )
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
3.6
3.0
4.1
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
well company
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12/11/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
12/11/2021
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
170/74-83 Ocean Tower1 Building, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง ชั้น 28
โทรศัพท์
0-2261-2300 ต่อ 1645,1646 Fax 0-2204-0099
เว็ปไซต์
แบ่งปัน