กลับ
29/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 3 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดต่อรับความต้องการ (User Requirement) และวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับโปรแกรม
3. พัฒนาโปรแกรมด้วยรูปแบบภาษาและโครงสร้างที่กำหนด
4. ติดตั้ง ตั้งค่า บริหารจัดการ และ แก้ปัญหาในรูปแบบ Online หรือ On-Site สำหรับโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้พร้อมใช้งาน
5. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบการอบกรมใช้งานโปรแกรมที่ติดตั้ง
6. เรียนรู้เทคโนโลยีตามที่กำหนด
7. สามารถทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมได้


คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูลแบบ Non-relational database และ Relational database
4. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# / Python / HTML / CSS / JavaScript / VB / .Net อย่างใดอย่างหนึ่ง
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล
6. มีพื้นฐานความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมบนพื้นฐานของความปลอดภัย
7. มีทักษะในการหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง
8. มีทักษะในการสื่อสารและมีจิตใจพร้อมให้บริการที่ดี
9. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
10. สามารถทำงานในพื้นที่ขอนแก่น สามารถเดินทางต่างพื้นที่ได้
11. สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
12. มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากมีใบรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
13. ถ้าผู้สมัครมีใบรับรอง (Certificate) หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับด้าน Programming, Microsoft, Oracle, Cloud, Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.7
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
5.0
สวัสดิการดีมาก สภาพแวดล้อมการทำงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
03/04/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
03/04/2023
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาคอม จำกัด www.lanna.co.th ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัคร Programmer (นักพัฒนาโปรแกรม) จำนวน 2 ตำแหน่ง
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ที่อยู่
125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
053-441-480 Fax 053-426-100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน