กลับ
องค์กรการกุศล
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธ์แคมเปญระดมทุนตามตารางของงานระดมทุนและประชาสัมพันธ์
 • พัฒนาการเข้าถึงช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทาง และระบุช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนเข้ามาที่ เว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย การได้มาซึ่งรายชื่อและการบริจาคออนไลน์
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอเจนซี่ต่างๆ เพื่อการดำเนินงานและผลสำเร็จของแคมเปญระดมทุนออนไลน์
 • สำรองช่องทางใหม่ๆ เช่นการเป็นพันธมิตรกับมีเดีย Crowdfunding ส่งข้อความทางมือถือ DRTV และงานต่าง
 • ทำงานร่วมกับทีมระดมทุนทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เพื่อสนับสนุนการระดมทุนและการเพิ่มยอดบริจาค
 • มีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการระดมทุน และการหาผู้สนับสนุนออนไลน์
 • บันทึกการรายงานผลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในพื้นที่จากช่องทาง Line และจัดเก็บรูปภาพจากอัลบัมภาพใน Line
 • ดูแล จัดการ และเผยแพร่ Content บนแพลทฟอร์มของมูลนิธิฯ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการเขียนบนความให้น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ เช่น E-mail, Website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line เพื่อสื่อสารกับผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ดูแลและประเมินผลของกิจกรรมออนไลน์และนำมาปรับปรุง

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดออนไลน์ 3-5 ปี
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้งาน SEO,SEM, Google AdWords, GDN, LinkedIn, Facebook, Email Marketing, และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การนำเสนอ
 • มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินได้อื่นๆ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
3.7
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
เพื่อนดี สังคมดี มีสวัสดิการน่าพอใจ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2022
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับบริษัท
CCF is an international non government organization that has been helping Thai children through Sponsorship programs since 1957. The CCF Foundation in Thailand (CCFFT) was granted the patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn on the 26th of February 1994. CCFFT now provides assistance to nearly 40,000 Thai children, their families and wider communities through sponsorship support from both within Thailand and the international community.
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่อยู่
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
สาวิตรี ปิ่นทศิริ
โทรศัพท์
0-2747-2600 ต่อ 218 Fax 0-2747-2620
เว็ปไซต์
แบ่งปัน