กลับ
การตลาด, กราฟฟิก ดีไซน์, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
28/11/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การตลาด, กราฟฟิก ดีไซน์, โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
28/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ตามสถานการณ์

- วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึก อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

- วางแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน Marketing ทั้งด้านออนไลน์ ออฟไลน์

- ดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำ Report สรุปผล และรายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- วิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอโปรเจคใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีต่อต่อบริษัท

- รวบรวมพร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้วางไว้


คุณสมบัติ
- อายุ 26-36 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการตลาดออนไลน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 3 ปีขึ้นไป ในสายงานDigital strategic หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบเป็นเลิศ
- มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในงาน ทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
- มีผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว    

สวัสดิการ
- Incentive (บางตำแหน่ง)
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- ของขวัญวันเกิด
- ค่าทำสปา,เสริมสวย-หล่อ,ทำเล็บ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท/วัน
- น้ำ + ขนมในออฟฟิศไม่อั้น
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม

บริษัท เอ็นเอ็มที จำกัด
บริษัท เอ็นเอ็มที จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็นเอ็มที จำกัด ประกอบธุรกิจด้าน Digital Marketing รับทำสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ
เช่น Content, Graphic Design, Ads, SEO และอื่นๆ อีกมากมาย
บริษัท เอ็นเอ็มที จำกัด
ที่อยู่
51 ถนนพระราม9-รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
082-647-3585
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน