กลับ
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 7 ปี
สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Purpose
Develops manufacturing methods, labor utilization standards, cost analysis systems and involves in new product implementation to promote efficient engineering, facility and staff utilization including coordinates and implements quality control objectives and activities.

• Engineering
• Design utilization of facilities, equipment, materials including conducting tests and evaluates integrated systems to manage industrial production processes and improves efficiency of production operations.
• Creates work instruction and tree diagram for support production
• Reviews production schedule, engineering specifications, orders
• Drafts and design layout of equipment, materials, and workspace to illustrate maximum efficiency using tools
• Time studies and work measurement for standard time update both of assembly process and injection parts
• Monitors and improves manufacturing processes and ensure all products meet customer specification
• Analyzes problems to find out root cause and take actions within a time frame that maintains customer satisfaction.
• Reviews specification and/or requirement from Production, Quality Control, Sales, Marketing and or related parties and notify or contact them right away if any failure observed.
• Estimates production costs, cost saving methods, and the effects of product design changes on expenditures for management review, action, and control
• Confers with related parties and superiors regarding product and production specifications, manufacturing capabilities, or project status.
• Plans and designs new production processes. Produces details of specifications and outline designs
• Regulates and alters workflow schedules according to established manufacturing sequences and lead times to expedite production operations
• Follows up and evaluates new project including making conclusion of the result
• Discusses and solves problems with manufacturing departments, sub-contractors, suppliers and customers;
• Records or oversees recording of information to ensure currency of engineering drawings and documentation of production problems
• Complete production reports and lists of material, tool, and equipment

• Quality control cooperation activity
o Coordinates and/or leads for productivity improvement activity such as KAIZEN, 5S and/or others projects that implemented in the Company.
o Evaluates precision and accuracy of production and testing equipment and engineering drawing to formulate corrective action plan.
o Implements methods and procedures for disposition of discrepant material and defective or damaged parts, and assess cost and responsibility.
o Works closely with production workers who engaged in product measurement, inspection and testing activities to ensure quality control and reliability.
• Coordinates and implement quality control objectives, activities, or procedures to resolve production problems, maximize product reliability, or minimize costs.


คุณสมบัติ
• Bachelor’s Degree in Industrial or Production Engineering or related fields
• At least 10 years' practical experience in a manufacturing environment, of which min 5 years in a managerial/supervisory level
• Experience in ERP application (SAP) is a PLUS
• Proven knowledge and expertise in production processes, raw materials, quality control, cost and other techniques, for maximizing the effective manufacturer and distribution of goods
• Proven ability to apply principles, techniques, procedures and equipment to the design and production of various goods and services
• Good knowledge of products, machines and tools, including their designs, uses, repair, and maintenance
• Proven ability to effectively apply Methods-Study Analyst, Motion-Study Analyst and Time-Study Analyst to establish standard production rate and to improve efficiency
• Ability to review information from materials, events or the environment to detect or assess problems
• Ability to inspect equipment, structures, or materials to identify the cause of errors or other problems or defects
• Ability to drafts, design and draw layout of equipment, materials, and workspace to illustrate maximum efficiency.
• Excellent Leadership and Communication Skills, coupled with Strategic Thinking and Team Management
• Good interpersonal, communication and consultative skills
• Detail and quality oriented
• Fluent in spoken and written English 
• Proficient in MS Office and AutoCAD / Visio/ Adobe Illustratorสวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BTicino, the first Italian manufacturer to create modern design for wiring devices, started its activities in Thailand in the seventies. Results came immediately and the outcome in the first few years was that Bticino became market leader. This success brought BTicino in the early nineties to set up a local manufacturing plant, in order to better follow the Thai market in terms of costs, logistics and services.
บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทรศัพท์
0-2656-8710 ต่อ 4171
เว็ปไซต์
แบ่งปัน