กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 15 ปี
กทม. (คันนายาว)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่างจดหมายโต้ตอบจดหมายทั้งไทย-อังกฤษ

- จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารสำหรับการเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท

- ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรวบรวมรายงานจากฝ่ายต่างๆ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

- บันทึกตารางนัดหมายและข้อความจากลูกค้าบริษัท

- รับมอบคำสั่งจากผู้บริหารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และติดตามผลงานเพื่อรายงานผู้บริหาร

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากฝ่ายต่างๆ ก่อนส่งให้ผู้บริหารลงนาม


คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เลขานุการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ อย่างน้อย 7 ปี
  • สามารถพูด เขียน และสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
  • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าอาหารกลางวัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513  โดยเป็นบริษัทในเครือกลุ่มพระนครยนตรการ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS16949/2002 จาก TÜV NORD  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อันเป็นสถาบันที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกให้การยอมรับ  บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด  ดำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก, ชุบชิ้นส่วนระบบ EDP, พ่นสีรถยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ตลอดจนตรวจสอบรถก่อนการส่งมอบ  ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
ที่อยู่
99 ซอย เสรีไทย 56 แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
0-2517-0022-7 Fax 0-2517-0628
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน