กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำการจ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบและจัดทำชุดเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
- จัดทำการจ่ายเงินทดรองจ่าย ตรวจสอบเรียบร้อยจัดทำชุดเอกสารการจ่ายเงินสำรองจ่าย พร้อมทั้งจัดทำการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
- จัดทำการรับวางบิลจากเจ้าหนี้
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อมาตั้งหนี้ในระบบ โปรแกรมบัญชี Winspeed
- จัดทำการจ่ายชำระหนี้
- ประสานงานติดต่อสื่อสารกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่ สำหรับเอกสารการจ่ายทั้งหมด
*** สถานที่ทำงาน : 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  ใกล้ ๆ แคราย นนทบุรี ***


คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขา บัญชี , บัญชี-การเงิน   ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านจ่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีน้ำใจต่่อเพื่อนร่วมงาน 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

สวัสดิการ
- medical expenses
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
3.6
2.4
4.3
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.5
4.5
3.7
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
22/08/2019
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือฯ  เป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ชั้นนำจากต่างประเทศ  บริษัทฯ  มีการขยายธุรกิจที่หลากหลาย  เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
432 ถนน ราชวิถี แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อผู้ติดต่อ
hrd@eforl-aim.com
โทรศัพท์
0-2883-0871-79 ต่อ 606,095-593-5578 Fax 0-2424-0531
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
Tag:
หางาน, สมัครงาน, หางานนนทบุรี, หางานการเงินและการบัญชี, หางานงบประมาณ, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานบัญชีทั่วไป, หางานบัญชีภาษี, หางานAcc, หางานAccount Payable, หางานAccount Receivable, หางานAccountant, หางานAccounting, หางานAccounting And Financial, หางานAccounting&finance, หางานAccounts, หางานAccounts Payable, หางานAccounts Receivable, หางานAccounts Receivables, หางานAp, หางานAp Accountant, หางานAr, หางานAr Accountant, หางานBanking, หางานBilling, หางานCash, หางานCash Control, หางานCashflow, หางานCost Accounting, หางานFinance, หางานFinance & Accounting, หางานFinance Analysis, หางานFinance And Accounting, หางานFinance Control, หางานFinance Planning, หางานFinance&accounting, หางานFinancial, หางานFinancial Accountant, หางานFinancial Accounting, หางานFinancial And Accounting, หางานFinancial Control, หางานFinancial Report Analysis, หางานFinancial Statement, หางานFinancial Strategy, หางานIndirect Tax, หางานInvoice, หางานInvoicing, หางานP/l, หางานTax, หางานTax Accounting, หางานTax Finance, หางานVat, หางานกระแสเงินสด, หางานการจัดทำบัญชี, หางานการทำบัญชี, หางานการธนาคาร, หางานการบัญชีและการเงิน, หางานการลงบัญชี, หางานการเงิน, หางานการเงินการธนาคาร, หางานการเงินธุรการ, หางานการเงินและการบัญชี, หางานการเงินและบัญชี, หางานค่าใช้จ่าย, หางานงบกำไรขาดทุน, หางานงบประมาณ, หางานงานบัญชี, หางานจัดการการเงิน, หางานจัดทำบัญชี, หางานตรวจสอบบัญชี, หางานตรวจสอบภาษี, หางานทำบัญชี, หางานธุรการบัญชี, หางานบริหารการรับจ่ายเงิน, หางานบริหารงานบัญชี, หางานบริหารเงินสด, หางานบัญชี, หางานบัญชีการเงิน, หางานบัญชีขาย, หางานบัญชีจ่าย, หางานบัญชีซื้อ, หางานบัญชีด้านจ่าย, หางานบัญชีด้านรับ, หางานบัญชีต้นทุน, หางานบัญชีธุรการ, หางานบัญชีภาษี, หางานบัญชีภาษีอากร, หางานบัญชีรับ, หางานบัญชีรายจ่าย, หางานบัญชีลูกหนี้, หางานบัญชีสินค้าคงคลัง, หางานบัญชีเจ้าหนี้, หางานบัญชีแยกประเภท, หางานบัญชีและการเงิน, หางานบันทึกภาษี, หางานปิดงบการเงิน, หางานภ.ง.ด.3, หางานภ.ง.ด.53, หางานภาษี, หางานภาษีมูลค่าเพิ่ม, หางานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, หางานยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย, หางานระบบบัญชี, หางานระบบเงินสด, หางานรับ-จ่าย, หางานรับจ่าย, หางานรายรับ-รายจ่าย, หางานรายรับรายจ่าย, หางานลูกหนี้, หางานวางแผนการเงิน, หางานวิเคราะห์การเงิน, หางานสินค้าคงคลัง, หางานออกใบแจ้งหนี้, หางานเก็บภาษี, หางานเงินสดย่อย, หางานเจ้าหนี้, หางานเบิกจ่าย, หางานใบกำกับภาษี, หางานใบเสร็จรับเงิน, หางานใบแจ้งหนี้, หางานบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ