กลับ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การรับชำระ ตั้งแต่การรับเงิน จนถึงการส่งมอบใบเสร็จ รวมถึงตรวจสอบ และกระทบการปิดสิ้นวัน
 • Reconcile ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี (IB)/ IB Manual และเปรียบเทียบความครบถ้วนของการตัดใบเสร็จ
 • การบันทึกหนี้เก่า หนี้ค้างชำระ ก่อนขึ้นระบบ SAP
 • ตรวจสอบและติดตาม WHT ทุกบริษัท และทุกสาขาให้ทันตามกำหนด
 • การตรวจสอบ และกระทบรายได ้ Parking ทุกระบบ
 • ติดตามเงินขาดหรือเกินจาก Casier ทุกสาขาที่มีระบบ Parking การจัดเก็บรายได้
 • จัดทำ Payment Method การจ่ายคืนเงินมัดจำ Due 15, 30 ของทุกเดือน
 • ตรวจสอบมาตรฐานงานการเงินสาขาตาม check list
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น การจัดทำรายงานต่าง ๆ 

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไปในสาขาการเงิน หรือบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ทางด้านการเงิน
 • สามารถใช้ Program excel ได้ในระดับ advance : Pivot , vlook up , Macro Powerpoint  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถปฎิบัติงานที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าได้สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 32 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.2
4.2
3.7
3.9
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
ยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆครับ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/08/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
04/08/2022
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Central Pattana Public Company Limited is Thailand's largest retail developer with over 40 years of experience. CENTRAL PATTANA is currently managing shopping centers, office buildings, hotels, and residential projects. 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment & Selection Center
โทรศัพท์
0-2667-5555 ต่อ 1704-1709 Fax 0-2667-5591
เว็ปไซต์
แบ่งปัน